Hoe schrijf je tussen-S?

Hoe schrijf je tussen-S?

De regel voor de tussen-s is: als je het woord uitspreekt met een tussen-s, dan schrijf je die tussen-s ook op. Hoor je de s niet, dan schrijf je hem ook niet op. In de meeste gevallen kun je dus op je gehoor afgaan. Bij een woord als kwaliteit(s)slag is niet te horen of er één of twee s’en geschreven moeten worden.

Waarom tussen-S?

Spreekt het merendeel van de mensen de s uit in de samenstelling? Dan gebruikt u een tussen-s. Officieel: 1 – Schrijf in samenstellingen een -s- als het eerste deel als afzonderlijk woord niet op een sisklank eindigt en het tweede deel niet met een sisklank begint, maar tussen de twee delen wel een /s/ wordt gehoord.

Hoe schrijf je Stationsplein?

Zo staat stationscafé niet in de woordenlijst, maar omdat alle andere samenstellingen met station met een s zijn (stationsplein, stationsklok) kun je ervan uitgaan dat stationscafé ook met een tussen-s is.

Hoe schrijf je 24 uurs?

’24-uurs’ kan ook gezien worden als een bijvoeglijk naamwoord. Deze spellingen zijn daarom ook goed: 24-uurs economie, 24-uurseconomie. 24-uurs staking, 24-uursstaking.

Welke woorden krijgen in het meervoud een S?

Voor de uitgangen s en ’s zijn er duidelijke regels. Als een woord eindigt op -e, -el, -en, -er, -em, -ie of -eau dan schrijf je in het meervoud een s. Als een woord eindigt op -i, -a, -o, -u, -y dan maak je het meervoud met ‘s. Als er een klinker voor de y staat, schrijf je de s eraan vast.

Waar staat apostrof s voor?

Apostrof en s De apostrof wordt gebruikt voor de bezits-s van woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y, voorafgegaan door een medeklinkerletter of op de grens van een nieuwe lettergreep.

Waar kun je s?

Je gebruikt een apostrof als je letters weglaat. • des avonds – ‘ s avonds. • dat is – da’s. je gebruikt een apostrof als je een klinker aan het eind van een lettergreep open en lang wilt houden. Stel, je hebt het boek van Fatima. Als je Fatimas boek schrijft, wordt de laatste a te kort.

Hoe schrijf je top 3?

Volgens de officiële spelling is top drie juist. Topdrie is ook een ingeburgerde en goed te verdedigen alternatief. Dat geldt ook voor top-drie (met verduidelijkend streepje).

Waarom tussen N?

De tussen-n In veel samenstellingen en afleidingen gebruiken we een tussenklank: in bijvoorbeeld boeke(n)bon, panne(n)koek en wolke(n)loos is een uh-klank hoorbaar. Die klank wordt soms geschreven als een e en soms als en en wordt al lange tijd ‘de tussen-n’ genoemd.

Wat is een tussen klank?

klank die we horen tussen de woorddelen* in sommige samenstellingen* en afleidingen*. Voorbeelden: de /s/ tussen station en gebouw in stationsgebouw, de toonloze /ə/*, soms uitgesproken als /ən/, tussen eeuw en oud in eeuwenoud, de toonloze /ə/ tussen vrucht en loos in vruchteloos.