Hoe splits je een getal?

Hoe splits je een getal?

Handig rekenen kun je m.b.v. verschillende rekenstrategieën. Bij de splitsmethode splits je de getallen op in hun waarde. Bij optellen tel je eerst de tientallen bij elkaar op. Daarna tel je de eenheden bij elkaar op. Beide uitkomsten tel je vervolgens bij elkaar op. Je hebt het antwoord op de som.

Hoe werkt splitsen?

Splitsen is een getal in 2 delen verdelen. Je kunt een getal op verschillende manier splitsen. Bijvoorbeeld het getal 5: dit kun je verdelen in 2 en 3, 3 en 2, 1 en 4, 4 en 1, 5 en 0, 0 en 5.

Hoe leer je splitsen?

Leerlingen oefenen eerst met het splitsen van kralen waarbij de splitsing in de kralen zichtbaar is. Daarna splitsen ze een getal waarbij ze zelf de voorwerpen moeten tellen en daarna een getal zonder dat de voorwerpen hierbij zichtbaar zijn.

Wat is splitsen tot 10?

Je kind kan dit getal op elf verschillende manieren splitsen: 10 en 0, 0 en 10, 9 en 1, 1 en 9, 8 en 2, 2 en 8, 7 en 3, 3 en 7, 6 en 4, 4 en 6 en 5 en 5. Ondanks dat er talloze getallen zijn die je kind kan splitsen, wordt het getal 10 bestempeld als het belangrijkste getal dat je kunt splitsen.

Is het splitten of splitsen?

splitsen ‘verdelen, splijten’ in verkoopen, splitsen en deylen (van goederen) [1570; iWNT], palen, in vieren gesplitst [1646; iWNT]. Mnl. splitten is een intensiverende vorm met verdubbeling van de medeklinker bij → splijten.

Wat is splitsen borderline?

Splitsen is meestal een reactie op de angst voor afwijzing, verlating of een ander mogelijk emotioneel onderliggend trauma. Het is een veelvoorkomende reactie en tevens een onbewuste beschermlaag waarmee men kan voorkomen om gekwetst of afgewezen te worden of zich verlaten te voelen.

Hoe werkt een Splitsdoosje?

Hierbij wordt het getal 10 telkens verdeeld in verschillende hoeveelheden, bijvoorbeeld 6 en 4 of 2 en 8. Het splitsen is een rekenvoorwaarde die voorafgaat aan het rekenen over het tiental. Bij de som 8 + 7 = wordt de 7 gesplitst in 2 en 5: het tiental wordt volgemaakt met de 2 en daarna wordt hier nog 5 bij opgeteld.

Wat is splitten betekenis?

SPLITTEN – (splitte, heeft gesplit), splitsen; ver-, indeelen; eene spleet maken (in eene pen); de loten (eener loterij) splitten, bij onderdeelen verkoopen.

Waarom manipuleert een borderliner?

Manipulatie wordt gebruikt om toch haar/zijn zin te krijgen. Een voorbeeld daarvan is het verwijt: ‘Als je dit niet voor me over hebt (of kunt doen), wat stelt onze vriendschap dan nog voor?’ Die manipulatie en wisselende stemmingen zijn er vaak de oorzaak van dat relaties niet lang standhouden.

Wat zijn de kenmerken van een borderliner?

Je bent impulsief. Je vindt het moeilijk je te beheersen. Je bent heel bang om in de steek gelaten te worden. Je hebt intense relaties met anderen, maar deze zijn vaak niet stabiel. Je hebt steeds een ander zelfbeeld. Op gebeurtenissen reageer je met sterk wisselende stemmingen of buien.