Hoe spreek je het grootste getal uit?

Hoe spreek je het grootste getal uit?

Googol is een 10 tot de macht 100. Dat is een 1 met 100 nullen erachter. De uitgesproken naam voor een googol is tien sexdeciljard.

Hoe zeg je 1000000000000?

Een billion (miljard) schrijf je dus als 1,000,000,000. Een googol is een 1 met honderd nullen, ook wel tienduizend sedeciljoen of 10100.

Hoe zeg je 9 460 000 000 000?

Een lichtjaar is de afstand die licht in een jaar kan reizen – dat is ongeveer 9 460 000 000 000 kilometer!

Hoe noem je een getal met 100 nullen?

Het getal googol een 1 is met 100 nullen. Maar googol is niet het grootste getal. Als je namelijk twee keer googol doet, heb je 2 googol. Het allergrootste getal dat bestaat is ‘oneindig’, waarvoor het symbool ∞ wordt gebruikt.

Hoeveel is 1 quadriljoen?

Een quadriljoen is een getal met 24 nullen. Dat schrijf je zo: 1.000.000.000.000.000.000.000.000. Een quadriljoen is duizend keer zo groot als een triljard.

Hoeveel is 6 biljoen?

Een biljoen is tien tot de 12e macht, 1012, dus 1.000.000.000.000. Het is een miljoen tot de tweede macht (een miljoen keer een miljoen), hetgeen de naam met het voorvoegsel bi- verklaart.

Wat betekent Quintiljoen?

een getal gelijk aan 1030.

Hoeveel is 1 miljard euro?

Een miljard is duizend miljoen of 1.000.000.000 of 109 in de in Europa gangbare lange schaal. In het Engels is dit volgens de in de Angelsaksische wereld meer gangbare korte schaal billion, wat dus niet mag worden verward met het Nederlandse woord biljoen.

Wat is een anderhalf miljard?

Een half miljard? Ja, om precies te zijn 468 miljoen, maar daar krijg je ook wat voor! Iedere Nederlandse politieman of vrouw krijgt een persoonlijke militaire beschermer mee.

Hoeveel nullen heeft een Googolplex?

Een googolplex is een 1 met een googol nullen, ofwel 10 tot de macht googol. Aangezien het aantal cijfers in een googolplex gelijk is aan een googol+1, is het onmogelijk om het getal googolplex in het decimale talstelsel uit te schrijven.