Hoe tel je uren bij elkaar op?

Hoe tel je uren bij elkaar op?

Tip: U kunt ook tijden optellen met de functie AutoSom om getallen op te tellen. Selecteer cel B4 en kies op het tabblad Start de optie AutoSom. De formule ziet er zo uit: =SOM(B2:B3). Druk op Enter om hetzelfde resultaat te krijgen, 16 uur en 15 minuten.

Hoe bereken je gewerkte uren uit?

Dan berekent u het aantal werkuren per jaar door het totaal aantal uren bij een voltijd arbeidsovereenkomst te vermenigvuldigen met uw arbeidsduurfactor. Bij een werkweek van gemiddeld 24 uur is het aantal werkuren per jaar: 24/36 x 1829 = 1219 uren.

Hoe moet je uren berekenen?

Met een paar simpele stappen is het niet moeilijk. Als algemene regel geldt dat het aantal minuten delen door 60 het aantal uren geeft. Dat komt omdat er precies 60 minuten in een uur zitten.

Hoe bereken je overuren in Excel?

In de formule zijn F8 en G8 de cellen met de totale reguliere uren en de totale overuren, I2 en J2 bevatten de betaling per uur. U kunt solliciteren = F9 + G9 om de totale betalingen te berekenen, inclusief periodieke betalingen en betalingen voor overuren.

Hoe tijd in Excel?

Klik op het tabblad Start in de groep Getal op het startpictogram voor het dialoogvenster naast Getal. U kunt ook op Ctrl+1 drukken om het dialoogvenster Cellen opmaken te openen. Klik in de lijst Categorie op Datum of Tijd. Klik in de lijst Type op de datum- of tijdnotatie die u wilt gebruiken.

Hoe bereken je gewerkte uren per maand?

Om de overeengekomen arbeidsomvang per maand te berekenen hanteert u het aantal contracturen zoals opgegeven op de loonaangifte. Dit getal vermenigvuldigt u met 13 en deelt u daarna door 3.

Hoeveel uur werk je van 9 tot 5?

Hoewel in vacatures steeds vaker wordt gevraagd om personeel zonder ‘9 tot 5-mentaliteit’, is acht uur werken per dag in Nederland nog altijd de norm.

Hoeveel werkuren zitten er in een maand?

Het uitgangspunt is een jaar van 261 dagen: Gemiddeld aantal dagen per maand: 21,75. Gemiddeld aantal uren per maand: 174.

Hoeveel is 7 2 uur?

Bij een gelijk over de week verdeelde vijfdaagse werkweek heeft één werk/vakantiedag derhalve een waarde 7,2 uur. Bij een vakantierecht van 24 vakantiedagen bedraagt het vakantiereservoir uitgedrukt in uren: 24 x 7,2 uur = 172,8 uur. In geval van vakantieopname wordt per dag 7,2 uur afgeschreven.

Wat is 1 5 uur?

Een half uur is 30 minuten.