Hoe werk je met het honderdveld?

Hoe werk je met het honderdveld?

In feite is het niets meer dan een groot vierkant veld van 1 tot 100. Je kunt er verschillende opdrachten bij geven: Laat kinderen de systematiek van herhaald optellen en de tafels ontdekken. Je kunt op deze manier mooie patronen laten ontstaan.

Hoe leer je een beelddenker rekenen?

Leren door te ‘stampen’ Een beelddenker leert door inzicht en doorzicht. Hij/zij moet eerst de leerstof begrijpen, voordat hij tot een goed antwoord kan komen bij het rekenen. Bij het automatiseren gaat het er juist om dat je NIET nadenkt over een antwoord, maar dat je het hebt ingeslepen door veel te herhalen.

Hoe kun je beelddenkers helpen?

Bied veel structuur en duidelijke regels. Geef korte, gestructureerde opdrachten. Tijdsbesef. Het is voor een beelddenker lastig een verhaal op volgorde te vertellen. Een beelddenker laat vaak een zwakke concentratie zien. Concentratie-oefeningen.

Kan je leren beelddenken?

Een beelddenker moet aanleren eerst het totaalbeeld te overzien (1), vervolgens de lesstof terug te beredeneren (2), om uiteindelijk de lessen in de klas te kunnen volgen. Dit noem je topdown leren. De lesstof vertalen naar beelddenken betekent dus visualiseren en topdown leren.

Waarom het Drieslagmodel?

Het drieslagmodel biedt niet direct de oplossing voor rekenproblemen, maar helpt de leerkracht wel om zicht te krijgen op de plaats in het proces waar het mis gaat. Bovendien is het mogelijk om het proces te vertalen in denkstappen die de leerling helpen bij het benaderen van een probleem.

Hoe denkt een beelddenker?

Beelddenkers denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Beelddenken is een fundamenteel andere manier van denken! Beelddenkers zijn visueel, maar daarnaast ook ruimtelijk ingesteld. Ze werken het liefst met hun ogen en hun opgedane ervaringen.

Is beelddenken een stoornis?

Beelddenken is géén stoornis, en hoeft geen leerprobleem te zijn en blijven. Juist doordat ze intelligent zijn kunnen ze, ondanks hun specifieke voorkeursstrategie, toch goed leren om mee te komen in het onderwijs en de taaldenkende maatschappij.

Wat is het kenmerk van een beelddenker?

Kenmerken van beelddenken: Houdt van ingewikkelde ideeën en opdrachten en voert ze goed uit maar faalt vaak bij eenvoudige zaken. Kan slecht tegen harde onverwachte geluiden. Heeft zwakke aandacht om te luisteren, lijkt vaak niet te luisteren. Heeft moeite met het afmaken van opdrachten en/of schoolwerk.

Waar zijn beelddenkers goed in?

Ze zijn goed in knutselen en handvaardigheid. Beeldenkers hebben vaak een goed ruimtelijk inzicht. Beelddenkers kunnen goed de strekking van een zin onthouden. Maar als ze moeten voorlezen, lezen ze vaak iets heel anders dan er staat.

Welk type onderwijs past bij beelddenkers?

Dit heeft ook te maken met de lesstof. Het onderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs bestaat voornamelijk uit reproductie onderwijs. In de bovenbouw bestaat het lesgeven veel meer uit inzicht en doorzicht onderwijs. Inzicht en doorzicht onderwijs past beter bij een beelddenker.