Hoe werk je met Sometics?

Hoe werk je met Sometics?

Sometics geeft inzicht in de groepsstructuur op grond van gerichte vragen. Via diverse modellen (gebaseerd op het sociogram) wordt de groep vervolgens geanalyseerd. Het resultaat is een overzichtelijk beeld van de totale groepscohesie en onderlinge relaties en interacties in de groep.

Wat is Sometics?

Sometics maakt het mogelijk om sociale verbindingen en relaties die in een groep, klas of team spelen zichtbaar te maken.

Wat kun je met een sociogram?

Een sociogram is een grafische weergave van onderlinge relaties, bijvoorbeeld in de klas. Hierdoor kan een leerkracht zien hoe de sociale verbanden in een klas zijn. Het sociogram kan helpen bij het onderkennen van hiërarchie, de leiders en de kinderen die sociaal geïsoleerd zijn.

Welke vragen stel je bij een sociogram?

met wie zou je graag willen spelen? met wie zou je niet zo graag willen spelen? met wie zou je graag willen werken? met wie zou je niet zo graag willen werken?

Is Sometics gratis?

Daarnaast is via de website Sometics een digitaal sociogram in te vullen (Onderwater, 2009). Het sociogram is gratis te gebruiken, maar is dan maar beperkt te bewaren. Na betaling kunnen ook foto’s en vraagstellingen worden toegevoegd en kan het sociogram bewaard worden.

Wat wordt er bedoeld met een sociogram?

Een sociogram is een grafische weergave van onderlinge relaties, bijvoorbeeld in de klas. Hierdoor kan een leerkracht zien hoe de sociale verbanden in een klas zijn. Een sociogram is het resultaat van een sociometrisch onderzoek.

Wat is een sociogram gezin?

Een sociogram is een grafische/ visuele weergave van de sociale verbanden binnen een groep. Binnen de Signaleren van Veiligheid en rondom welzijnsvraagstukken, gaat het hierbij om het gezin en zijn sociale en professionele netwerk.

Hoe moet je een sociogram maken?

Hoe maak ik een Sociogram? Als je de groep eenmaal hebt geïdentificeerd voor analyse, vraag iedereen in de groep om twee andere personen te noemen waarmee ze willen samenwerken. Dit moet vertrouwelijk zijn. Met behulp van een sociogram sjabloon van Creately kunt u dan beginnen met het visualiseren van de gegevens.

Wie zet je in een Ecogram?

Denk bijvoorbeeld aan vrienden, medebewoners, kennissen, collega’s, informele zorgverleners en geestelijk raadslieden. Praktische contacten zoals artsen, de fysiotherapeut, huishoudelijke of verzorgende medewerkers of activiteitenbegeleiders worden ook in een ecogram opgenomen.

Hoe breng je een sociaal netwerk in kaart?

Een ecogram is een schema van je sociale netwerk. Je kunt het gebruiken om belangrijke sociale contacten in kaart te brengen. Het gaat daarbij niet alleen om familie, maar ook om anderen waarmee je een belangrijke persoonlijke verbinding hebt, zoals vrienden, kennissen, buren en/of collega’s.