Hoe werkt de methode staal?

Hoe werkt de methode staal?

Staal is een opbrengstgerichte methode. Optimale leerresultaten staan voorop. De methode biedt hierbij praktische ondersteuning: differentiatie in de instructie en differentiatie op 3 niveaus bij spelling, grammatica en woordenschat.