Hoe werkt een getallenlijn?

Hoe werkt een getallenlijn?

In alle leerjaren van het basisonderwijs wordt de getallenlijn ingezet. De getallenlijn heeft het volgende doel: je kind ontwikkelt begrip van hele getallen, breuken en kommagetallen, zodat hij weet (en automatiseert) wat het getal is en welke plaats het heeft op de getallenlijn.

Waarom getallenlijn in de klas?

Zo’n opgehangen getallenlijn stimuleert het in de juiste volgorde opzeggen van de volgorde van getallen, het (passief) herkennen van ge- talsymbolen en het actief benoemen en schrijven van getalsymbolen.

Welke getallen horen in de vakjes?

HD = honderdduizendtallen – 100.000, 200.000 etc. TD = tienduizendtallen – 10.000, 20.000 etc. D = duizendtallen – 1.000, 2.000 etc. H = honderdtallen – 100, 200 etc. T = tientallen – 10, 20, etc. E = eenheden – 1, 2 etc. , = komma. t = tienden – 0,1, 0,2 etc,

Wat wordt verstaan onder getalbegrip?

Getalbegrip is het vermogen om de waarde van getallen en hun onderlinge relaties te begrijpen.

Wat is het kleinste getal?

0 (nul) is daarvan het kleinste cijfer.

Hoe leer ik mijn kind getalbegrip?

Om een goed getalbegrip te ontwikkelen is het dus heel belangrijk dat kinderen oog voor hoeveelheden krijgen. Eerst voor kleine hoeveelheden en als dat goed gaat steeds grotere. Overal, in het leven van alledag, zijn hoeveelheden te zien: de tafel heeft 4 poten (oh ja, stoelen ook … en de kast ook ….

Waarom is getalbegrip belangrijk?

Kinderen met een goed getalbegrip kunnen gemakkelijk heen en weer schakelen tussen hoeveelheden en hebben een goed gevoel van de grootte van getallen.

Waarom getalbegrip?

Getalbegrip houdt in dat een kind weet wat de getallen betekenen, hoeveel een getal waard is en wat je ermee kan doen. Een kind zonder getalbegrip rekent aan de hand van trucjes, wat op een bepaald moment niet meer toereikend is.

Wat is de volgorde van getallen?

Hoe eerder de getallen in de getallenrij staan, hoe lager ze zijn. Bepaal eerst het laagste getal. Bekijk dan elke keer welk getal daarna het laagst is. Net zolang tot je de getallen in de goede volgorde hebt.

Hoe lees je getallen?

De vuistregel is dat we in lopende tekst de getallen onder de twintig, de tientallen en de ronde getallen daarboven in letters schrijven. De andere getallen schrijven we doorgaans in cijfers. Bij miljoen en miljard zijn combinaties van cijfers en woorden mogelijk. In enkele gevallen wordt van de vuistregel afgeweken.