Hoe werkt Topotijdreis?

Hoe werkt Topotijdreis?

Op Topotijdreis.nl maakt u een tijdreis door de topografie van Nederland. Zoom op de interactieve kaart in en selecteer verschillende jaartallen om te zien hoe het landschap en de bebouwing op een plek veranderden.

Hoe zag mijn huis er vroeger uit?

Het Kadaster heeft namelijk een website ontwikkeld waarin je kunt zien hoe een bepaald stuk van Nederland er vroeger uitzag. Hoe ver je kunt terugkijken verschilt per plaats. Van Amsterdam werden bijvoorbeeld al eerder nauwkeurige kaarten gemaakt dan van Houten. De website is enigszins vergelijkbaar met Google Maps.

WatWasWaar alternatief?

Als alternatief voor WatWasWaar kunt u ook zoeken in HisGis, het Historische Geografische Informatiesysteem, waar voor diverse provincies de kadastrale gegevens van 1832 op te vragen zijn. De originele kaarten zijn daar helaas niet te raadplegen, maar u kunt zo wel vinden wie welk perceel in bezit had.

Waar kan ik oude luchtfoto’s vinden?

Het Kadaster beschikt over officiële luchtfoto’s uit de periode 1927 tot 2012. Vanaf 2007 zijn ze zelfs in kleur.

Wie is de eigenaar Kadaster?

Informatie over de eigenaar van een perceel of appartementsrecht is te vinden in het rapport Eigendomsinformatie. De informatie in het rapport Eigendomsinformatie is afkomstig van het Kadaster, de officiële bron voor dergelijke gegevens.

Hoeveel eigenaren heeft een huis gehad?

Zoekt u de vroegere eigenaren van een perceel? Wie dat zijn staat vermeld in de verkrijgingsakte of de titel van aankomst. Het kan om particuliere of zakelijke eigenaren gaan. Bij zakelijke eigenaren kunt u denken aan een bv, nv of een stichting.

Wie heeft er voor mij in mijn huis gewoond?

In het bevolkingsregister in de gemeentearchieven staat vermeld wie er op een bepaald adres woonde. Je zoekt op straatnaam in het huis- of woonregister en kan dan zien welke mensen er achtereenvolgens op een adres gewoond hebben.

Is het Kadaster gratis?

U kunt met uw DigiD kosteloos al uw eigen kadastrale gegevens inzien als u zich aanmeldt op de website Mijn Overheid.nl.

Welke grond hoort bij mijn huis?

Controleer uw eigendomsakte. Kijk bij onduidelijkheid over de erfgrens wat hierover in de eigendomsakte staat. De eigendomsakte kreeg u van de notaris toen u de grond of woning kocht. In dit document staat wat bij uw huis en uw grond hoort.

Hoe weet ik wat mijn erfgrens is?

Om de precieze ligging van de grens tussen je tuin en dat van je buurman te achterhalen kun je het Kadaster vragen om een grensreconstructie uit te voeren. Daarvoor komt het Kadaster naar je toe. Voor het bepalen van de grens tussen jouw terrein en een buurman rekent het Kadaster 450 euro.