Hoe wordt een mannetjes fazant ook wel genoemd 8 letters?

Hoe wordt een mannetjes fazant ook wel genoemd 8 letters?

Mannetjesfazant (2 woorden, bijv. KOK)

Wat is een ander woord voor een snavel?

snavel (zn) : bek, mond, neb, sneb. snavel (zn) : neb, vogelbek.

Welke kleur heeft een vrouwtjes fazant?

De mannetjes zijn kleurrijk en de vrouwtjes hebben een lichtbruine schutkleur en vallen daardoor tijdens het broeden nauwelijks op. De in Nederland voorkomende fazanten zijn voornamelijk mengvormen tussen verschillende ondersoorten, afkomstig uit gebieden die zich uitstrekken van de Kaukasus via China tot in Japan.

Wie is Odie?

Odie is een hond met een erg laag IQ. Hij is altijd vrolijk, en hijgt voortdurend. Hij is het enige personage zonder “stem”, in die zin dat hij nooit wat zegt of denkt. Hij was dan ook vooral bedoeld als “gewone huishond”.

Wat is het ver?

ver bijv. naamw. Uitspraak: [vɛr] op grote afstand Voorbeeld: `Rotterdam ligt niet ver van Den Haag. `Antoniemen: dichtbij, nabij te ver gaan (overdrijven)De waarheid is ver te zoeken.

Wat is een ander woord voor moedig?

moedig – synoniemen: dapper, onbevreesd, onverschrokken, manhaftig en, in min of meer archaïstische stijl, onversaagd, kloekmoedig, onvervaard en koen.

Wat betekent snavel?

Snavel definities (m.) Uitspraak: [ˈsnavəl] Verbuigingen: snavel|s (meerv.) 1) bek van een vogel Voorbeeld: `een grote, gele snavel` 2) mond informeel Voorbeeld: `Houd je snavel!`Synoniem: snate…

Hoe heet het geslachtsdeel van een vis?

Bij veel vissoorten zitten de voortplantingsorganen in het lichaam. Het zijn een soort holle zakjes die eieren of zaadcellen maken. Bij een aantal andere vissoorten, zoals bij de gup, hebben mannetjes een soort penis: een gonopodium.

Welke spin eet mannetje op?

‘ De vrouwtjes van de wielwebkaardespinnen proberen, net als de vrouwtjes van veel andere soorten spinnen, hun seksuele partners op te eten na de paring. Waarschijnlijk doen ze dat omdat de mannetjes kleiner zijn en eenvoudiger te vangen dan andere prooien.

Hoe heet mannetjes fazant?

Hoe heet een mannetje bij fazanten? De mannetjes noemen we moerhaan of woerhaan.