Hoe zelf een cirkeldiagram maken?

Hoe zelf een cirkeldiagram maken?

Klik op Invoegen > Grafiek. Klik op Cirkel en dubbelklik vervolgens op het gewenste cirkeldiagram . Vervang in het werkblad dat wordt weergegeven, de tijdelijke aanduiding voor gegevens door uw eigen gegevens. Wanneer u klaar bent, sluit u het werkblad.

Wat is het nut van een cirkeldiagram?

Cirkeldiagrammen zijn bijzonder geschikt om een verdeling binnen één datavisualisatie te laten zien. Bijvoorbeeld de verdeling van cursisten in leeftijdsgroepen.

Hoe lees je een cirkeldiagram af?

Het cirkeldiagram Om een cirkeldiagram goed te kunnen lezen, worden de sectoren vaak ingekleurd. Voor de volledigheid worden bij de sectoren de aantallen of percentages gezet. Elke sector is een deel van het grote geheel. Het totaal is vanzelfsprekend 100% dat met een hoek van 360° (lees 360 graden) overeenkomt.

Hoe bereken je een percentage van een getal?

50% van €80 is €40. 50/100 * 80 = 40. 1/2 * 80 = 40. 0,5 * 80 = 40 (de manier hoe je een percentage uitrekent via je rekenmachine)

Hoe kan ik een grafiek maken in Excel?

Selecteer gegevens voor de grafiek . Selecteer Invoegen > Aanbevolen grafieken . Selecteer een grafiek op het tabblad Aanbevolen grafieken om een voorbeeld van de grafiek te bekijken. Selecteer een grafiek . Selecteer OK.

Hoe bereken je een procent in Excel?

Klik op een lege cel. Typ =42/50 en druk op Return. Het resultaat is 0,84. Selecteer de cel met het resultaat uit stap 2. Klik op het tabblad Start op . Het resultaat is 84,00%, het percentage juiste antwoorden in de toets.

Wat voor diagrammen zijn er?

grafieken. diagrammen . lijndiagram. staafdiagram. histogram. cirkeldiagram. beelddiagram. steelbladdiagram.

Hoe bereken je graden van een cirkel?

Graden van een halve cirkel berekenen Belangrijk hierbij is dat één cirkel 360 graden beslaat. Hoeveel graden er in een halve cirkel zitten, berekenen we door het aantal graden door twee te delen. Twee halve cirkels vormen samen immers weer een hele cirkel. Een halve cirkel beslaat dus 180 graden.

Hoeveel graden in een cirkel?

Een cirkel is verdeeld in 360 ∘ . Hoeken kun je meten met de gradenboog op je geodriehoek. De gradenboog is een halve cirkel die in 180 ∘ verdeeld is.

Hoe maak je een grafiek?

Klik op Invoegen > Grafiek . Klik op het grafiektype en dubbelklik vervolgens op de gewenste grafiek . Vervang de standaardgegevens door uw eigen informatie in het werkblad dat wordt weergegeven.