Hoeveel blokken heeft wereld in getallen?

Hoeveel blokken heeft wereld in getallen?

Schooljaarvullend programma. Het jaarprogramma van De wereld in getallen bestaat uit 9 blokken van 4 weken. Elk blok heeft in de vierde week een bloktoets. Twee keer per jaar is er een halfjaarlijkse toets.

Wat is het verschil tussen wereld in getallen en pluspunt?

Na vijftien of 25 minuten (afhankelijk van de dag) wordt de fase van geleide instructie afgesloten en gaan de leerlingen aan de slag met de zelfstandige verwerking: de taken (De wereld in getallen), de conditietraining (Pluspunt) of de eigen taken (Bingel).

Waarom het Handelingsmodel?

Het handelingsmodel is een didactisch model voor de leerkracht. Het model laat zien dat leerlingen een bewerking uit kunnen voeren op verschillende handelingsniveaus, en de leraar kan daar eventuele hulp op aanpassen. Het handelingsmodel is wel gebaseerd op de didactische opbouw van het ijsbergmodel.

Wat is de helft van 14?

Als je de helft van een getal wil uitrekenen, deel je dit getal door twee.

Hoeveel is 1 tot en met 100 bij elkaar?

Gauss besefte, ervan uitgaand dat de op te tellen gehele getallen van 1 tot en met 100 liepen, dat paarsgewijze optelling van “tegenoverliggende” getallen identieke tussenresultaten oplevert: 1 + 100 = 101, 2 + 99 = 101, 3 + 98 = 101 enzovoort, de totale som bedraagt dan 50 × 101 = 5050.

Hoeveel blokken heeft pluspunt?

Opbouw van de methode Pluspunt Voor elk leerjaar biedt Pluspunt 12 blokken aan. Elk blok bestaat uit 15 lessen. Deze lessen zijn verspreid over 3 weken.

Wat is een pluspunt?

o. (-en), punt in het voordeel van een zaak of persoon, bij andere(n) vergeleken.

Wat is een Rekenlab?

Het Rekenlab is een uitdagend rekenproject in een realistische setting (zoals een dierenkliniek, een verzorgingstehuis, een vakantiepark) die bijvoorbeeld in een parkeerweek kan worden uitgevoerd.

Wat is volgens Bartjens?

Volgens Bartjens is hét vaktijdschrift voor de praktijk van het reken-wiskunde-onderwijs, met een toegankelijke mix van theorie, didactiek en praktijk.

Waarom Bareka?

Bareka is een online toets- en oefenprogramma dat zich onder andere richt op het automatiseren en memoriseren van rekenopgaven. Het is ontwikkeld door Bandstra Speciaal Rekenadvies. Leren rekenen kan gezien worden als een opeenstapeling van kennis en vaardigheden. Dit is gevisualiseerd in een rekenmuurtje.