Hoeveel Dam is 1 meter?

Hoeveel Dam is 1 meter?

Een decameter (dam) is een lengte van 10 meter. De eenheid wordt feitelijk alleen nog in de meteorologie gebruikt.

Hoe reken je m naar cm?

Het voorvoegsel centi van de lengte eenheid centimeter staat voor een honderdste. Het voorvoegsel is afgeleid van het latijnse centum dat staat voor honderd. Vandaar dat er 100 centimeter in een meter gaan.

Hoe moet je omrekenen?

Als je van rechts naar links gaat, dan deel je door 10. 10 decimeter is bijvoorbeeld 1 meter. Voor het omrekenen van vierkante meters moet je weer hetzelfde rijtje onthouden. Het enige verschil is dat je bij elk stapje niet vermenigvuldigt met of deelt door 10 maar 100.

Hoeveel is 1000000 meter?

Formule van meters (m) naar kilometers (km) 1.000 m / 1.000 = 1 km.

Hoeveel is 10 DM?

1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm.

Hoeveel is 10meter?

Dus 1 decameter is 10 meter en 1 kilometer is 1000 meter.

Hoeveel liter is een dm?

1 liter is dus precies hetzelfde als 1 dm³. Dat betekent dat je op de trap bij liters ook kubieke decimeters kunt schrijven, omdat dit precies hetzelfde is. Hetzelfde trucje kunnen we doen met 1 milliliter (ml) water en een kubus van 1 kubieke centimeter (cm³).

Hoe bereken je de inhoud in dm3?

Inhoud = lengte (l) x breedte (b) x hoogte (h). 1 dm3 = 1 liter. 1 cm3 = 1 milliliter.

Hoeveel is 20m2?

Ook dingen er tussen in als maar de lengte maal de breedte 32 is. Als je een kamer hebt van 4 bij 5 meter dan is de oppervlakte 4×5=20 m2.

Hoe schrijf je 1 meter 60?

Zij is ruim 1 meter 60 met blond haar. Mrs. Andrews, she’s about 5’5 , 110, blond hair. Hij was ongeveer 1 meter 60 woog wel 140 kilo.