Hoeveel is de collectie van het Rijksmuseum waard?

Hoeveel is de collectie van het Rijksmuseum waard?

Toenmalig staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg liet in 1998 de waarde van de Nederlandse museumcollecties becijferen op 40 tot 45 miljard gulden, zo’n twintig miljard euro.

Wie is de collectie van het Rijksmuseum gestart?

De architect, Pierre Cuypers, had voor het Rijksmuseum een ontwerp in historische stijl gemaakt, een mengeling van gotiek en renaissance en vol van vaderlandse symboliek. Na jarenlang gedoe – velen vonden het te middeleeuws, te katholiek en te weinig écht Nederlands – startte de bouw in 1876.

Welke schilderijen zijn er in het Rijksmuseum?

Portret van een stel,… Frans Hals, ca. Het vrolijke huisgezin. Jan Havicksz. De lijken van de gebroeders De Witt. Jan de Baen, ca. Rivierlandschap met ruiters. Aelbert Cuyp, ca. Stilleven met vergulde bierkan. Willem Claesz. Venus en Adonis. Ferdinand Bol, ca. Rust op de vlucht naar Egypte.

Wat is het duurste schilderij in het Rijksmuseum?

AMSTERDAM – Het Rijksmuseum heeft het schilderij ‘Burgemeester van Delft en zijn dochter’ van Jan Steen gekocht. Het betaalde 11,9 miljoen euro voor het doek uit 1655 van de Nederlandse meester. Het is het duurste schilderij uit de geschiedenis van het museum.

Wat kostte de Nachtwacht?

De schutterij die destijds de opdracht aan Rembrandt verstrekte was een stedelijke instelling en De Nachtwacht is sindsdien eigendom van de gemeente Amsterdam, in eeuwigdurende bruikleen aan het Rijksmuseum. De geschatte waarde van De Nachtwacht ligt rond de 500 miljoen euro.

Wie betaald de collectie van het Rijksmuseum?

Het is een openbare voorziening, die wordt gefinancierd uit ons aller belastinggeld. De Britten voltooien die redenering tot het eind: daar is de toegang tot de rijksmusea gratis. Zij hébben immers al betaald, en de vele buitenlandse bezoekers zijn hun welkome gasten.

Wie is de eigenaar van het Rijksmuseum?

Een rijksmuseum is een museum met een collectie die eigendom is van de Nederlandse Staat. In 1994 zijn de rijksmusea zelfstandig geworden. Deze musea worden ook wel de voormalige rijksmusea of de rijksgesubsidieerde musea genoemd.

Welke schilderijen hangen er in de eregalerij?

Isaak en Rebekka, bekend als ‘Het Joodse bruidje’ Gezicht op huizen in Delft, bekend als ‘Het straatje’ Portret van een meisje in het blauw. Het vrolijke huisgezin. Rivierlandschap met ruiters. Zelfportret als de apostel Paulus. De bedreigde zwaan. Festoen van vruchten en bloemen.

Welke kunst?

Er worden vier genres onderscheiden: Visuele kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur. Muziek: compositie, alsmede vocale en instrumentale muziek. Literatuur: poëzie, drama, epische poëzie.

Is de Mona Lisa ooit gestolen?

De diefstal in 1911 Op 21 augustus 1911 werd de Mona Lisa op klaarlichte dag gestolen. De volgende dag ontdekte de schilder Louis Béroud de diefstal. Op de plaats in de Salon Carré waar de Mona Lisa had moeten hangen, bevonden zich nu slechts vier ijzeren haakjes.