Hoeveel miljoen is 2 miljard?

Hoeveel miljoen is 2 miljard?

Een miljard is duizend miljoen of 1.000.000.000 of 109 in de in Europa gangbare lange schaal. In het Engels is dit volgens de in de Angelsaksische wereld meer gangbare korte schaal billion, wat dus niet mag worden verward met het Nederlandse woord biljoen.

Is miljard Of miljoen meer?

Duizend miljoen is een miljard. Duizend miljard is een biljoen. Duizend biljoen is een biljard.

Hoeveel is 100 miljard?

Honderd miljard = 1 met 11 nullen. Hoeveel nullen heeft een Biljoen: Biljoen = 1 met 12 nullen. Tien biljoen = 1 met 13 nullen.

Wat is hetzelfde als 1 biljoen?

[16e-eeuws Fr. bi-million = tweede macht van miljoen] miljoen maal miljoen (1 met 12 nullen).

Hoeveel is 1 mio?

Miljoen is een hoofdtelwoord dat correspondeert met het getal 1 000 000 of 106. Dit natuurlijke getal volgt op 999 999 en gaat vooraf aan 1 000 001.

Hoeveel geld heeft de rijkste man van de wereld?

Zakenman Elon Musk is de rijkste man ter wereld. De eigenaar van Tesla en SpaceX heeft volgens de wereldranglijst van Forbes met de rijkste mensen momenteel een vermogen van 300 miljard dollar (275 miljard euro).

Wat is het grootste natuurlijke getal?

In ieder geval is er een kleinste natuurlijk getal (1 of 0), en bij elk natuurlijk getal een opvolger. Zo is 2 de opvolger van 1, en 7 de opvolger van 6. En zo is ook 284 de opvolger van 283. Er is niet een grootste natuurlijk getal, we kunnen alsmaar verder tellen.

Wat betekent googolplex?

Een googolplex is een 1 met een googol nullen, ofwel 10 tot de macht googol. Aangezien het aantal cijfers in een googolplex gelijk is aan een googol+1, is het onmogelijk om het getal googolplex in het decimale talstelsel uit te schrijven.

Hoeveel is een Septillion?

(US; modern British & Australian, short scale) A trillion trillion: 1 followed by 24 zeros, 1024.

Hoeveel miljard is een triljoen?

TeV = Tera-elektronvolt; een triljoen (duizend miljard) elektronvolt. Triljoen = Een triljoen is een miljoen tot de 3e macht, dus 1.000.000.000.000.000.000 of 1018.