Hoeveel nullen is een miljoen ton?

Hoeveel nullen is een miljoen ton?

Duizend x duizend is een miljoen. Dat is een 1 met 6 nullen. Zo is er voor elke stap van drie nullen een naam, althans voor de eerste paar stappen. Na duizend en miljoen komen miljard, biljoen en biljard, triljoen en triljard.

Wat is 1 ton in getallen?

Een ton is in het Nederlands spreektaal voor honderdduizend geldeenheden, bijvoorbeeld honderdduizend euro (€ 100.000,-). Hoewel Van Dale het woord niet aanmerkt als Nederlands-Nederlands, wordt het in België in deze betekenis nauwelijks gebruikt.

Hoeveel is 1000k?

Kilo-euro, oftewel ‘1000 euro’, kan verkort worden weergegeven met de hoofdletter K. 100K bijvoorbeeld staat voor ‘100.000 euro’.

Hoeveel is een triljoen dollar?

Een triljoen is een miljoen tot de 3e macht, dus 1.000.000.000.000.000.000 of 1018. Het SI-voorvoegsel is exa (E). Het Amerikaanse, Canadese en modern Engelse trillion betekent iets anders, namelijk 1000 × 10003, dus een biljoen (1012).

Wat is 20 k?

Duizendtallen (2000, 20.000, 200.000) worden vaak afgekort met de letter K (2K, 20K, 200K).

Wat is 60k?

Het officiële internationale symbool k staat voor ‘kilo’, oftewel ‘1000’. Het wordt gebruikt in combinatie met symbolen voor maten, gewichten en andere eenheden. Zo staat 1 kg (‘1 kilogram’) gelijk aan 1000 gram, 1 km (‘1 kilometer’) aan 1000 meter en 1 kJ (‘1 kilojoule’) aan 1000 joule.

Wat is het kleinste priemgetal?

Een priemgetal is een natuurlijk getal groter dan 1 dat slechts twee natuurlijke getallen als deler heeft, namelijk 1 en zichzelf. Het kleinste priemgetal is dus 2, want het heeft alleen 1 en 2 als delers. Het volgende is 3, met alleen de delers 1 en 3.

Is 2 een priemgetal?

Er zijn 25 priemgetallen onder de 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

Wat is het grootste getal met 4 cijfers?

Het kleinste getal met drie cijfers is 100, het grootste 999. Er zijn er dus exact 900. Voor getallen met vier cijfers ga je van 1000 tot en met 9999. Dat zijn er dus 9000.

Hoeveel triljoen is een quadriljoen?

Een quadriljoen is een getal met 24 nullen. Dat schrijf je zo: 1.000.000.000.000.000.000.000.000. Een quadriljoen is duizend keer zo groot als een triljard.