Hoeveel nullen zitten er in een triljoen?

Hoeveel nullen zitten er in een triljoen?

Een triljoen is een miljoen tot de 3e macht, dus 1.000.000.000.000.000.000 of 1018.

Wat is meer een biljoen of een miljard?

Duizend miljoen is een miljard. Duizend miljard is een biljoen. Duizend biljoen is een biljard. Sommige mensen weten dat daarna een triljoen en een triljard komen, maar dan?

Hoeveel is een Octiljoen?

1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (= 1048). Een octiljoen is een zeer groot getal.

Hoeveel is een Sextiljoen?

telw. en zn. o., een miljoen tot de 6e macht (1036), (in de VS echter 1024).

Wat is meer dan triljard?

Zo is er voor elke stap van drie nullen een naam, althans voor de eerste paar stappen. Na duizend en miljoen komen miljard, biljoen en biljard, triljoen en triljard.

Wat is 1 biljoen?

Een biljoen is tien tot de 12e macht, 1012, dus 1.000.000.000.000. Het is een miljoen tot de tweede macht (een miljoen keer een miljoen), hetgeen de naam met het voorvoegsel bi- verklaart.

Hoe groot is het getal Google?

Een veelgebruikte term is Googol. Googol is een 10 tot de macht 100. Dat is een 1 met 100 nullen erachter. De uitgesproken naam voor een googol is tien sexdeciljard.

Hoeveel nullen heeft een Quintiljoen?

o. (-en), miljoen tot de vijfde macht (het cijfer 1 met 30 nullen erachter).

Wat is 10 tot de macht?

Bij een macht van 10 is de exponent gelijk aan het aantal nullen. Zo is 103 = 1.000 en 106 = 1.000.000. De macht van 10 wordt gebruikt om getallen in de wetenschappelijke notatie te zetten.

Wat is een biljard?

Een biljard is 1000 biljoen, dus 1.000.000.000.000.000 of 1015. Het SI-voorvoegsel is peta (P). In het Amerikaans-Engels wordt een biljard aangeduid als quadrillion (1000 × 10004). De ontbinding van 1 biljard in priemfactoren is: 1.000.000.000.000.000 = 215 × 515.