Is gemeente met of zonder hoofdletter?

Is gemeente met of zonder hoofdletter?

Het woord gemeente is een soortnaam en wordt in de regel klein geschreven. Dat geldt in principe ook als het woord wordt gevolgd door de naam van de gemeente.

Hoe doe je een hoofdletter?

Er is een snelle toetscombinatie om in Word woorden te wisselen van kleine letters naar hoofdletters en andersom; selecteer het hele woord > Shift+F3.

Is Noord Oost met hoofdletter?

We schrijven Noorden, Oosten, Zuiden en Westen met een hoofdletter als we er een geografisch, economisch of politiek gebied mee bedoelen. Noorden, Oosten, Zuiden of Westen wordt dan als een aardrijkskundige naam beschouwd.

Hoe schrijf je een naam?

(1) De voornaam en de familienaam van een persoon schrijven we met een hoofdletter. (2) Voorzetsels* en lidwoorden in sommige familienamen krijgen in Nederland een kleine letter als er een voornaam, initiaal of familienaam aan voorafgaat.

Wat schrijf je niet met een hoofdletter?

Uitleg: Onterecht gebruik van hoofdletters Hoofdletters gebruik je alleen voor namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen.

Hoe schrijf je Zuid Holland?

Zuid-Holland, Zuid-Hollands, Zuid-Hollander. Zuid-Korea, Zuid-Koreaans, Zuid-Koreaan. Zuidoost-Finland, Zuidoost-Fins. Zuidwest-Australië, Zuidwest-Australisch.

Is een land een eigennaam?

Niet alleen persoonsnamen, maar ook namen van onder andere landen, rivieren en bedrijven, vallen binnen de categorie ‘eigennamen’.

Is maandag met hoofdletter?

Schrijf woorden waarmee we de tijd indelen, zoals dagdelen, dagen, maanden en seizoenen, klein. Ze worden als soortnamen beschouwd.

Is Japanse met hoofdletter?

De naam van een volk of een lid daarvan wordt met hoofdletter gespeld. Aanduidingen voor een etnische groep of die op meer dan één volk betrekking hebben, krijgen een kleine letter. Aanduidingen voor een religieuze of levensbeschouwelijke groep krijgen een kleine letter.

Hoe schrijf je zuid west?

Namen van windstreken krijgen ook een hoofdletter als ze deel uitmaken van de aardrijkskundige naam. We schrijven dus: Zuidwest-Den Haag en Den Haag-Zuidwest, Oost-Vlaanderen, West-Europa enzovoort.