Is het Annes of Anne’s?

Is het Annes of Anne’s?

Let op: als er geen verwarring over de lengte van de laatste klank kan zijn, staat er geen ’s achter het woord, maar alleen een s. Het boek van Anne: Annes boek. Het boek van Jordie: Jordies boek. Het boek van Erik: Eriks boek.

Hoe gebruik je apostrof S?

Apostrof + s De apostrof is verplicht als de naam eindigt op: een lange klank die met één enkele a, i, o, u of y wordt geschreven: Anna’s jas, Evi’s moeder, Otto’s jas, Adu’s tas, Randy’s moeder; op een enkele e die als ‘ee’ klinkt: Zoë’s baan.

Welke woorden krijgen S?

Als een woord eindigt op -e, -el, -en, -er, -em, -ie of -eau dan schrijf je in het meervoud een s. Als een woord eindigt op -i, -a, -o, -u, -y dan maak je het meervoud met ‘s. Als er een klinker voor de y staat, schrijf je de s eraan vast.

Waarom apostrof S?

Apostrof en s De apostrof wordt gebruikt voor de bezits-s van woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y, voorafgegaan door een medeklinkerletter of op de grens van een nieuwe lettergreep.

Is het peters of Peter’s?

Het meervoud van peter is ‘peters’.

Is het bureau’s of bureaus?

Voor de volledigheid: de verkleinvorm en het meervoud van bureau zijn bureautje en bureaus (niet bureaux of bureau’s), en die van niveau zijn niveautje en niveaus (niet niveaux of niveau’s).

Waar moeten de komma’s?

Een komma staat voor een rustpunt in de zin. Je plaatst meestal een komma als je een pauze hoort in een zin als je deze hardop voorleest. In sommige gevallen moet je altijd een komma gebruiken, en in andere gevallen juist niet. Soms moet je eerst de context snappen om te weten of een komma aan de orde is.

Is het Jans fiets of Jan’s fiets?

Jan z’n fiets en Emma d’r fiets zijn zeker niet ‘fout’: het zijn grammaticaal juiste constructies. De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) geeft onder andere de voorbeelden: ‘Ik heb Jan z’n fiets verkocht’ en ‘Mieke d’r tas ligt op de stoel. ‘ Deze vormen zijn wel informeel.

Hoe schrijf je s avonds?

Juist is ’s avonds: met een spatie, niet met een streepje. Aan het begin van een zin schrijf je ’s Avonds. De woordcombinatie ’s avonds is een verkorting van des avonds: ‘in de avond, tijdens de avond’. Daarom staat er een apostrof voor de s (en niet erna), om aan te geven dat daar letters zijn weggelaten.

Is het babies of baby’s?

De correct gespelde meervoudsvorm is baby’s.