Is het dictee’s of dictees?

Is het dictee’s of dictees?

Het meervoud van dictee is ‘dictees’.

Wat is het werkwoord van dictee?

Het woord dictee voor een schrijfoefening is, dat is direct duidelijk, ontleend aan het Frans. Het Franse dictée is eigenlijk het vrouwelijke verleden deelwoord van het werkwoord dicter ‘voorzeggen wat een ander moet opschrijven’. De oudste spelling in het Nederlands was dicté of dictée.

Hoe maak je een dictee?

Schrijf duidelijk. Schrijf getallen uit in woorden, tenzij de voorlezer anders aangeeft. Breek woorden niet af aan het einde van de regel. Laat na elke regel telkens een regel open. Vergeet niet je naam boven het dictee te schrijven.

Wat is het meervoud van café?

De correct gespelde meervoudsvorm van café is cafés, zonder apostrof. Als een zelfstandig naamwoord eindigt op é, schrijven we de meervoudsuitgang eraan vast. Een apostrof is niet nodig omdat de combinatie niet verkeerd kan worden uitgesproken: logés, attachés, coupés, prostitués.

Wat is het meervoud van bacteriën?

Het meervoud van bacterie wordt gespeld als bacteriën; het meervoud van industrie als industrieën. Naast de gewone meervoudsvorm ceremoniën is ceremonieën ook mogelijk. De regel is: wanneer de klemtoon op de [ie] valt, dan schrijven we ieë, heeft de [ie] geen klemtoon, dan schrijven we ië.

Wat is het meervoud van ski?

Het meervoud van ski is ‘ski’s’.

Wat is het meervoud van Iglo?

Het meervoud van iglo is ‘iglo’s’.

Wat is het meervoud van de medicus?

Persoonsaanduidingen op -icus, zoals academicus en medicus, hebben altijd alleen een meervoud op -ici: academici, medici, neerlandici.

Wat is het meervoud van cowboy?

Woorden die op een y eindigen, krijgen in het meervoud alleen een apostrof als de y voorafgegaan wordt door een medeklinker: baby – baby’s, maar cowboy – cowboys.

Wat is het meervoud van spray?

spray – sprays. stadscowboy – stadscowboys. stayokay – stayokays (‘jeugdherberg’)