Is het verantwoord of verantwoordt?

Is het verantwoord of verantwoordt?

hij verantwoordde zijn gedrag (‘verantwoordde’ is de verleden tijd) verantwoorde zorg (‘verantwoorde’ is de verbogen vorm van het bijvoeglijk naamwoord)

Wat betekent op verantwoorde wijze?

verantwoord – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ver-ant-woord 1. zonder gevaar of risico ♢ de organisatie van de reis was heel verantwoord 2. waar je goede redenen voor kunt geven ♢ het was een verantwo…

Wat is de betekenis van verantwoorden?

Verantwoording is een begrip dat in zijn algemeenheid verwijst naar het uitleggen of verklaren van iets tegenover derden, waarbij specifiek gedacht moet worden aan een door degene die verantwoordt verrichte prestatie of handeling. Men spreekt in dit verband veelal van het “afleggen van [de] verantwoording [over iets]”.

Wat betekent een verantwoord besluit?

Uitspraak: [vərˈɑntwort] goed overwogen en veilig Voorbeelden: `Met deze storm is het niet verantwoord te gaan zeilen. `, `een juridisch verantwoorde beslissing`Antoniem:&nbs…

Wat is maatschappelijke verantwoordelijkheid?

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van een bedrijf: de manier waarop een bedrijf zijn kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu en de sociale context. Veel bedrijven beschrijven hun activiteiten op dit terrein in een duurzaamheidsverslag.

Wat is economisch verantwoord?

v. D. WIEL : De inleider stelt, dat een bedrijf pas economisch verantwoord is, wanneer elk der productiefactoren elders geen groter nut kan opleveren.

Hoe kun je maatschappelijk verantwoord ondernemen?

U let bij (maatschappelijk verantwoord) inkopen van producten en diensten niet alleen op de prijs, maar ook op de effecten van de inkoop op mens en milieu. U vermindert de CO₂-uitstoot. U doet eerlijk zaken. U misbruikt uw macht niet door bijvoorbeeld corruptie (omkoping of afpersing).

Waarom verantwoorden?

In sommige situaties, waarin er gevolgen zijn voor de mensen om ons heen, is het wel nodig om jezelf uit te leggen en verantwoording af te leggen voor de dingen die je doet. Bijvoorbeeld wanneer er “schadelijke” gevolgen zijn voor jezelf en je omgeving of schadelijke gevolgen op langere termijn.

Hoe schrijf ik een goede verantwoording?

De verantwoording Je gebruikt de onderzoeksverantwoording of onderzoeksmethoden om de lezers uit te leggen wat je precies hebt gedaan tijdens je onderzoek. Op welke manieren heb je de date verzamelt en gebruikt, welke zaken analyseer je, waar heeft het onderzoek plaatsgevonden en wie heb je opgenomen in je scriptie.

Wat is verantwoordelijkheid Wikipedia?

Een verantwoordelijkheid is wat iemand moet. Diegene is daarop aanspreekbaar en legt daarvoor verantwoording of rekenschap af aan een ander. Verantwoordelijkheid moet niet verward worden met verantwoording of verantwoordelijkheidsgevoel.