Is het WNF betrouwbaar?

Is het WNF betrouwbaar?

Wat WWF doet Wereld Natuur Fonds gaat heel bewust en zorgvuldig om met het geld dat we van onze donateurs ontvangen. Al onze inkomsten en uitgaven worden gecontroleerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Hierdoor mag WWF zich een CBF-Erkend Goed Doel noemen.

Hoe word je donateur?

Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar komt in het Donorregister te staan. Op www.donorregister.nl vult u uw keuze in. Dan weet uw partner, uw familie, vriend of vriendin, of u na uw overlijden orgaan- en weefseldonor wilt worden.

Is WWF een ANBI?

Het Wereld Natuur Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat WWF geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan WWF aftrekbaar.

Waar zet het WNF zich voor in?

Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. Het fonds streeft ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen wil het een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.

Wat heeft het WNF bereikt?

Belangrijke resultaten afgelopen jaar WWF werkt internationaal aan maar liefst 3000 projecten tegelijkertijd. We werken voor de dieren, gebieden, mensen en onderwerpen die onze aandacht nodig hebben en daar waar we de meeste impact kunnen maken. Dit zijn enkele resultaten van die projecten.

Hoe WWF opzeggen?

Wil je toch jouw donatie stopzetten? Dat kan! Als je belt met 0800-1962, kunnen we alles meteen in orde maken. Dan weten we ook zeker dat je niets vergeet.

Is een bij een bedreigde diersoort?

Bijen zijn de afgelopen jaren sterk in aantal afgenomen, door verschillende oorzaken, waaronder verlies van habitat, pesticiden, bosbranden en het verlies aan genetische diversiteit.

Wat is de afkorting van WNF?

Het Wereld Natuur Fonds in Nederland is onderdeel van het internationale WWF (World Wide Fund for nature). We werken in meer dan 100 landen en 3000 projecten over de hele wereld.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor WWF?

Ontbossing is één van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit en voor het klimaat. Oorzaken van de aantasting en vernietiging van bossen: landbouw, overexploitatie voor houtwinning en voor de productie van houtskool, mijnbouw, ontwikkeling van infrastructuur en bosbranden.

Welke dieren beschermt het WWF?

Bonobo. Wilde kat. Dolfijn. Leeuw. Olifant. Gorilla. Jaguar. Wolf.