Is in opdracht tekenen rechtsgeldig?

Is in opdracht tekenen rechtsgeldig?

Als een brief al is opgemaakt en u moet onverwachts in de plaats van iemand anders ondertekenen, dan kunt u met de hand de afkorting i.o. (‘in opdracht’) voor uw handtekening schrijven. Als uw handtekening moeilijk leesbaar is, kunt u voor de duidelijkheid uw naam ook voluit onder uw handtekening schrijven.

Hoe tekenen bij afwezigheid?

– Als de brief wordt ondertekend door een ander dan de schrijver van de brief, dan kan er voor de handtekening i.o. (in opdracht) of b.a. (bij afwezigheid) staan. Na de ondertekening volgt de (getypte) naam van degene die als briefschrijver vermeld wordt.

Hoe een brief ondertekenen?

Schrijf in een brief uw naam voluit onder de handtekening, en eventueel uw functie op de regel daaronder. Als uw voornaam zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt wordt, kunt u uw aanschrijftitel vermelden om verwarring te voorkomen. Als u met meer dan één persoon ondertekent, staat de belangrijkste persoon rechts.

Hoe sluit je af met Namens?

Toelichting. Namens deze betekent ‘uit naam van de genoemde persoon’. Deze vaste formulering is te vinden in de slotformule van brieven die iemand in opdracht van iemand anders ondertekent. Bij namens dezen gaat het om meerdere personen.

Wat volstaat als handtekening?

De rechtsgeldige handtekening De meest rechtsgeldige handtekening is de handtekening die met de pen (‘natte handtekening’) wordt gezet, maar in toenemende mate wordt vanwege de snelle afwikkeling van zaken deze handtekening vervangen door de digitale of elektronische handtekening, vaak een gescande handtekening.

Wat zijn de regels voor een handtekening?

Eisen aan een elektronische handtekening De handtekening moet op unieke wijze aan de ondertekenaar zijn verbonden. Ook moet de handtekening zijn gemaakt met middelen die de ondertekenaar helemaal onder zijn controle kan houden. Wijzigingen die achteraf aan de handtekening zijn aangebracht, moeten op te sporen zijn.

Hoe schrijf je een brief namens iemand?

i.o. (dat is de afkorting van “in opdracht”) b.a. (dat is de afkorting van “bij afwezigheid”) p.o. (dat is de afkorting van “per order”) p.p. (dat is de afkorting van “per procuratie”)

Hoe schrijf je namens?

Namens deze en namens dezen zijn allebei correct. Namens deze betekent ‘uit naam van de genoemde persoon’, namens dezen ‘uit naam van de genoemde personen’.

Hoe stuur je een mail namens iemand?

Ga naar het tabblad Opties en klik in de groep Velden weergeven op Van. Typ in het vak Van de naam van de persoon namens wie u het bericht verstuurt. Voeg geadresseerden, een onderwerp en de inhoud van het bericht toe zoals u dat meestal doet.

Hoe sluit je een mail goed af?

Een correcte, zakelijke groet hoeft niet overdreven formeel te zijn. De meest gebruikelijke slotgroet is: Met vriendelijke groet(en). Te formeel is een slotgroet als: Hoogachtend, of Met hoogachting. Te informeel is een slotgroet als: Groetjes, of Hartelijks.