Is kerst met of zonder hoofdletter?

Is kerst met of zonder hoofdletter?

Officiële namen van feestdagen, zoals Kerstmis, schrijven we met een hoofdletter. Niet-officiële en informele namen, zoals kerst, schrijven we met een kleine letter. Samenstellingen met kerst schrijven we klein: kerstavond, kerstbal, kerstdag, kerstfeest, kerstkaartje, kerstvakantie.

Hoe schrijf je kerst?

De namen van feestdagen en feesten krijgen altijd een hoofdletter, tenzij het een informele benaming is. Kerst is een informele benaming van Kerstmis. Je schrijft kerst dus met een kleine letter. Kerstmis daarentegen is de officiële naam van het feest en schrijf je wel met een hoofdletter.

Hoe schrijf je fijne kerst?

De wens fijne/prettige kerstdagen moet officieel ook met kleine letters worden geschreven. Het is echter zeker niet ‘fout’ om op een kerstkaart bijvoorbeeld Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar te schrijven – vaak staat deze wens al met hoofdletters afgedrukt op de kaart.

Welke feestdagen schrijf je met een hoofdletter?

Namen van feestdagen, (religieuze) feesten en gedenkdagen krijgen een hoofdletter. Behalve voor Hemelvaart en Hemelvaartsdag geldt dat bijvoorbeeld voor: Pasen, Kerstmis, Suikerfeest, Offerfeest, Chanoeka, Moederdag en Nieuwjaar.

Waar moet je hoofdletters gebruiken?

Hoofdletters gebruik je in twee situaties: aan het begin van een zin en bij namen. Je gebruikt ze bij namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen.

Is paasvakantie met een hoofdletter?

De correcte spelling is Pasen, met een hoofdletter. Officiële namen van feestdagen, zoals Pasen, schrijven we met een hoofdletter. Samenstellingen met namen van feestdagen schrijven we klein: paasfeest, paasvakantie, paasmaandag, paasbloemen.

Is Nieuwjaar met een hoofdletter?

Als we verwijzen naar de feestdag (1 januari), schrijven we Nieuwjaar met een hoofdletter. Officiële namen van feestdagen, zoals Nieuwjaar, krijgen een hoofdletter. Gesloten op Kerstmis en Nieuwjaar.

Is de middeleeuwen met een hoofdletter?

De correcte spelling is middeleeuwen, met kleine letter. Namen van historische, geologische en andere periodes schrijven we klein. In gespecialiseerde publicaties, zoals wetenschappelijke artikels en historische naslagwerken, kunnen zulke namen wel een hoofdletter krijgen.

Is champagne met een hoofdletter?

Ook andere dranken en bijvoorbeeld kaassoorten zijn met een kleine letter: champagne, cognac, brie, camembert, roquefort, stilton. Als een aardrijkskundige naam als bijvoeglijk naamwoord gebruikt wordt, behoudt hij wel zijn hoofdletter: Edammer kaas, Franse kaas, Gelderse worst.

Hoe wens je iemand fijne feestdagen?

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! Gezellige kerstdagen! Goede feestdagen en een gezegend nieuwjaar! Happy New Year! Merry Christmas and a Happy New Year! Zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar! De beste wensen voor 20XX! Een knallend uiteinde!