Kun je aangifte doen van valse beschuldiging?

Kun je aangifte doen van valse beschuldiging?

Het doen van een valse aangifte is een strafbaar feit als de aangever op het moment dat hij de aangifte deed wist dat de beschuldiging niet waar was (art. 188 van het Wetboek van Strafrecht). In de praktijk leidt het doen van een valse aangifte zelden tot vervolging of veroordeling.

Hoe om te gaan met beschuldigingen?

Zoek de bron van het verhaal. Ontdek waar de beschuldigingen vandaan, en waarom degene die jou beschuldigd geneigd is om die bron te geloven. Als de beschuldiger niet bereid is of niet in staat is om te de bron te onthullen, vraag dan of er iemand is waar je mogelijk mee kunt gaan praten.

Wat als iemand valse aangifte tegen je doet?

Ja, het is strafbaar om een valse aangifte te doen. Het doen van een valse aangifte is een misdrijf en wordt zwaar bestraft. Als de politie erachter komt dat je gelogen hebt bij het doen van een aangifte loop je risico op een gevangenisstraf.

Kan je zomaar iemand aanklagen?

Niet enkel het zelf schenden van de goede naam van iemand is strafbaar. Ook het doen van een valse aangifte (of een valse klacht bij de overheid) terwijl de aangever weet dat het feit niet is gepleegd valt onder laster wanneer daardoor de naam van het slachtoffer wordt ‘aangerand’.

Kun je aangifte doen zonder bewijs?

er is geen bewijs of onvoldoende bewijs. het belang van de aangifte is te klein. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gestolen fiets. er is al te veel tijd verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd.

Hoe bewijs je smaad en laster?

U kunt alleen worden veroordeeld voor smaad en/of laster als met voldoende bewijs kan worden aangetoond dat u opzettelijk de eer of goede naam van een ander aanrandt met het doel daar ruchtbaarheid (bekendheid) aan te geven, zijnde smaad, of het doen van schriftelijke of mondelingen uitlatingen waarbij een ander in …

Welke straf staat op laster?

Artikel 262 Sv. – Laster. 1. Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Wat te doen bij laster en eerroof?

Een klacht kan ingediend worden bij de politiediensten, maar ook een klacht met burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter of een rechtstreekse dagvaarding kunnen nuttig zijn om de zaak met zekerheid bij het gerecht aanhangig te maken.

Wat is vermeend ongepast gedrag?

Gedragingen die de lichamelijke of geestelijke integriteit van de ander aantasten. Denk aan bedreigingen, beledigingen, vernederende of kwetsende gedragingen. Een werkgever heeft de zorg om deze gedragingen tegen te gaan.

Wat kun je doen als iemand leugens over je verspreid?

Als iemand negatieve berichten over u verspreidt, vraag dan of hij hiermee stopt en de berichten verwijdert. Als de persoon weigert, kunt u aangifte doen bij de politie. U kunt de rechter vragen de dader te dwingen de berichten te verwijderen.