Waar gaat filosofie over?

Waar gaat filosofie over?

De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar kennis en wijsheid. Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v. Chr. Een beoefenaar van de filosofie wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.

Wat is een filosofisch gesprek?

Een filosofisch gesprek ontstaat vanuit een filosofische vraag. Een vraag die je alleen door denkwerk kunt beantwoorden. Elke uitspraak als antwoord op de vraag, wordt kritisch bevraagd en onderzocht. Meningen worden tijdens het filosoferen gebruikt als startpunt van het denken en zijn niet het doel.

Wat is het nut van filosoferen met kinderen?

Filosoferen met kinderen bevordert de ontwikkeling van de rationele capaciteiten van kinderen. Zo leren ze kritisch te denken, samen te werken om verder te komen in een onderzoek en drogredenen te ontmaskeren.

Wie ben ik filosofie voor kids?

Filosofie voor kids’ is een reeks boekjes die een eerste kennismaking vormen met filosofie. Ze gaan over een aantal belangrijke levensvragen en proberen op een zeer eenvoudige manier kinderen te prikkelen om na te denken over het bestaan, een eigen mening te vormen en verder te kijken dan hun neus lang is.

Hoe moeilijk is filosofie?

Filosofie is eigenlijk nooit oppervlakkig en vaak voor veel mensen te diepgaand. Verder verschilt het ook enorm per vak of de studie moeilijk is. Een vak als logica bijvoorbeeld, heeft veel weg van wiskunde, en mensen die goed in wiskunde zijn vinden dit vaak veel makkelijker dan mensen wiens ding dat totaal niet is.

Hoe denkt een filosoof?

Wat doet een filosoof? Vooral waarnemen en nadenken. Een filosoof geeft geen pasklaar antwoord op alle grote vragen over ons bestaan. Hij denkt wel na over de werkelijke betekenis van deze vragen en bestudeert op een kritische manier de verschillende antwoorden die er ooit gegeven zijn.

Wat zijn goede filosofische vragen?

Waar is het universum van gemaakt? Wat was er het eerst? Zijn er andere werelden? Waarom zijn er dingen? Wat maakt ons mens? Hebben we een ziel? Hebben we een vrije wil? Wat maakt ons anders dan (andere) dieren?

Wat heb je aan filosofie?

Als je filosofie (ook wel wijsbegeerte) studeert, leer je zelfstandig, analytisch en logisch nadenken vanuit een kritische, open, nieuwsgierige houding. Filosofen houden zich bezig met het analyseren, becommentariëren en verder ontwikkelen van ideeën. Deze ideeën kunnen betrekking hebben op uiteenlopende onderwerpen.

Wat is de filosofische vraag?

Een filosofische vraag drukt uit wat in jouw denken nog niet klaar is. Iets waar je de tijd voor mag nemen om erover na te denken. Een ander kenmerk van denkvragen is dat ze je laten nadenken over een bepaald begrip. Onder de filosofische vraag ligt dan een ‘wat-is-vraag’ verstopt.

Hoe filosofeer je?

Filosoferen is onderzoeken, uitspraken bevragen, denkfouten ontdekken, mogelijkheden in kaart brengen, argumenteren, logisch denken maar vooral ook vrij denken. Filosoferen is dus heel veel meer dan vrijblijvend samen ergens over nadenken. Lees hier wat de kenmerken van een filosofisch gesprek zijn.