Waar komt het woord dictee vandaan?

Waar komt het woord dictee vandaan?

Ontleend aan Frans dictée ‘id. ‘ , verzelfstandigd verl. deelw. van dicter ‘dicteren’, letterlijk ‘het gedicteerde’.

Wat is het meervoud van agenda?

In de standaardtaal is agenda als het-woord niet correct: het agenda*, dat agenda*, ons agenda*. De meervoudsvorm is agenda’s, de verkleinvorm is agendaatje.

Wat is de meervoud van automaat?

Het meervoud van automaat is ‘automaten’.

Wat is het meervoud van tandpasta?

tandpasta’s (meerv.) poetsmiddel voor de tanden.

Wat is het meervoud van Matrix?

Wat is het meervoud van matrix? Het meervoud van matrix is ‘matrices’. Eén matrix, twee matrices.

Is het dictee of Diktee?

dictee’ (diktee), o. (-s), wat iemand voorzegt aan een ander die het opschrijft; m.n. als oefening in het correct spellen, verbuigen en vervoegen bij het onderwijs: een — geven, opschrijven; zinnen als — gebruiken.

Hoe spelling leren?

Leg één spellingregel tegelijk uit. Zie spelling niet als een los vak, maar integreer het in andere vakken. Koppel motorische activiteiten (zoals schrijven) aan de spellingles. Laat leerling na een dictee of ander spellingwerk de opdracht zelf nakijken.

Hoe spreek je kangoeroe uit?

Bij de informele enquêtes die ik erover hield, op het internet en daarbuiten, bleek een solide meerderheid te kiezen voor kang[ə]roe. Dat is ook logisch: de lettergreep is onbeklemtoond, en ombeklemtoonde lettergrepen zijn het liefst een toonloze [e].

Wat betekent het woord kangoeroe?

Kangoeroe is een verbastering van het woord gangurru, dat afkomstig is uit het Guugu Yimidhirr, een Aboriginaltaal. In deze taal is het de naam voor de grote zwarte kangoeroe. Tijdens de eerste ontdekkingsreis van James Cook (1768-1771) zagen de Engelsen in het noordoosten van Australië deze kangoeroes rondspringen.

Wat is het meervoud van aquarium?

aqua·ri·um (het; o; meervoud: aquariums, aquaria) 1(glazen) bak met water voor het houden van waterdieren, waterplanten enz.