Waar nestkast torenvalk ophangen?

Waar nestkast torenvalk ophangen?

Torenvalken broeden graag in halfopen nestkasten in een open of halfopen landschap. De nestkast moet op 4 meter of meer hangen in een boom of tegen een gevel of op een paal. Een laagje bosgrond of turf op de bodem van de kast is voor Torenvalken al voldoende.

Hoe hoog nestkast torenvalk?

In de nestkast een kleine hoeveelheid nestmateriaal (turf) toevoegen. De nestkast op minimaal 4 meter hoogte ophangen. De open nestkast één keer per jaar schoonmaken, in het najaar vanaf september.

Waar nestelt een torenvalk?

Torenvalken bouwen zelf geen nest maar zijn ook niet kieskeurig qua nestplaats. Ze gebruiken vaak oude nesten van kraaien of andere roofvogels, maar broeden evengoed in boomholten, in nissen in hoge gebouwen of in speciaal daartoe geplaatste nestkasten. De broedtijd is april/mei en het legsel bevat 4 tot 6 eieren.

Wat is de spanwijdte van een torenvalk?

Ze hebben een spanwijdte van 65 cm tot maximaal 80 cm. Vrouwtjes zijn over het algemeen groter dan de mannetjes. Torenvalken hebben in vergelijking met hun lijf vrij lange vleugels en een lange staart. Het mannetje van de torenvalk is te herkennen aan zijn grijze kop en zijn lange staart.

Wat is de vijand van de torenvalk?

Natuurlijke vijanden De torenvalk heeft in ons land enkele natuurlijke predatoren, nl.: hermelijn, de wezel en grotere roofvogels.

Waar overwinterd de torenvalk?

Vooral het mannetje blijft in de buurt van het nest. In perioden van kou trekken vogels in Noord-Nederland wel naar het zuiden en westen van het land. Scandinavische vogels zijn wel trekvogels en overwinteren tot in Centraal-Afrika.

Hoe krijg je roofvogels in je tuin?

De mooiste boeken over roofvogels : #1. Lok veel zangvogels in je tuin . Veel roofvogels eten zangvogels. #2. Voer de roofvogels bij. Sommige roofvogels jagen niet alleen op levende prooidieren. #3. Hang een nestkast op. Over buitengebied gesproken. #4. Herken de roofvogels .

Wat is het geluid van een torenvalk?

Geluid. Vooral bij het nest en tijdens de balts vocaal, verder tamelijk zwijgzaam. Meest gehoord is “kie-kie-kie-kie-kie-kie…”.

Welke roofvogel kan bidden?

Bekende “bidders” zijn soorten uit de families valken, sperwers (niet alle soorten), sternen en kerkuilen.

Welke roofvogel eet kippen?

Roofvogels als buizerd en havik vallen vallen gericht kippen in een buitenuitloop aan. Pluimveebedrijven met een uitloop ondervinden daarvan substantieel schade. De roofvogels lijken volgens een vast patroon te werken, blijkt uit onderzoek. Leghennen die buiten lopen, worden aan gevaren blootgesteld.