Waar staat de afkorting s voor?

Waar staat de afkorting s voor?

s afkorting 1) symbool voor zwavel (sulfur); symbool voor entropie; symbool voor vector van Poynting; Symbool voor de internationale tijdeenheid seconde; symbool voor weglengte 2) de 19e letter van het alfabet 3) nationaliteitsaanduiding voor Zwed…

Waarom is afstand s?

Reacties. De letter s is de eerste letter van het Latijnse woord spatio, wat afstand betekent. De letter v is afkomstig van het Latijnse woord velocitas, wat snelheid betekent.

Waar staat de letter A voor?

a, aanduiding voor versnelling (Engels: acceleration). A, symbool voor ampère, de eenheid van stroomsterkte. A, symbool voor de amplitude van een trilling. a, symbool voor het voorvoegsel atto (10−18) in de natuurwetenschappen.

Wat is de 14e letter van het alfabet?

De letters van het alfabet zijn: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Welk alfabet gebruikt de politie?

Het NATO (navo) spellingsalfabet wordt gebruikt voor militaire maar ook voor niet militaire diensten, zoals politie, beveiliging, scheepvaart enz. Het wordt internationaal gebruikt en is zo opgesteld dat woorden ook bij slechte verstaanbaarheid niet snel met elkaar te verwarren zijn.

Hoe moet je van km h naar m s?

Je kunt dus van kilometer per uur naar meter per seconde door te delen door 3,6. Om van m/s naar km/h te gaan doe je het omgekeerde, dus dan vermenigvuldig je met 3,6.

Waar staat de letter B voor?

B – Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) hoofdletter van de b, de tweede letter van het alfabet 2. (muziek), (afkorting) afkorting van “B-majeur” B – Symbool 1. (muziek) symbool van het “B-majeurakkoord” Woordherkomst verkorting van bachelor, binnen de Europese Unie gestandaardiseerd Verwante begrippen ba…

Waar staat de letter E voor?

1) de vijfde letter van het alfabet taal 2) de derde toon van de diatonische toonladder, de muzieknoot mi muziek 3) symbool voor energie; symbool voor elektrische veldsterkte; elektron …

Wat betekent þ?

Þ (hoofdletter Þ, kleine letter þ), thorn of þorn, is een letter in het Oudengelse en het IJslandse alfabet. Hij werd in de middeleeuwen ook gebruikt in Scandinavië, maar werd daar later vervangen door th. De letter heeft zijn oorsprong in een rune genaamd thorn in het Oudengels en thurs (reus) in Scandinavië.

Welke taal heeft de meeste letters?

Guinness World Records noemt het Khmer, dat in Cambodja gebruikt wordt en 74 tekens kent, maar het sinds 1821 gebruikte Cherokee-alfabet kent zelfs 85 tekens.