Waar zijn hunebedden voor bedoeld?

Waar zijn hunebedden voor bedoeld?

Wat zijn hunebedden en waarvoor dienden ze? Hunebedden zijn de restanten van stenen grafkelders waarin het boerenvolk dat het noorden van ons land circa 5400 jaar geleden bewoonde, zijn doden bijzette. Vrij algemeen wordt aangenomen dat het massagraven waren, waarin veel generaties een laatste rustplaats kregen.

Hoe hebben mensen hunebedden gemaakt?

Een hunebed is opgebouwd uit twee draagstenen en een deksteen. Aan de voor en achterkant werden ook stenen geplaatst; de sluitstenen. De ingang was afgesloten met een grote steen of houten deur. Tussen de grote draagstenen zaten kleinere stenen en de vloer was gemaakt van keien.

Wie werden er begraven onder een hunebed?

We weten ook dat de mensen uit de latere periode de hunebedden gebruikten als graf. De hunebedbouwers werden begraven in een gehurkte houding op de zij, maar er zijn ook aanwijzingen voor crematie.

Hoe oud zijn de hunebedden?

Reusachtige steenformaties die 5.000 jaar geleden door mensenhanden op elkaar gestapeld zijn en dienen als begraafplaats: hunebedden. Ze zijn gemaakt van keien die zo’n 150.000 jaar geleden hier terecht zijn gekomen, tijdens een van de ijstijden.

Hoeveel stenen heeft een hunebed?

Een hunebed of dolmen is een megalithische (Oudgrieks: μέγας megas: groot, λίθος lithos: steen) grafkamer uit het neolithicum (4000-3000 v. Chr.) die bestaat uit ten minste drie, maar vaak (veel) meer staande draagstenen, overdekt door een of meer dekstenen.

Kun je hunebedden gratis bezoeken?

Je kunt het hunebed gratis bekijken. Daarnaast kun je het museum van het Hunebedcentrum bezoeken. Wist je dat hunebed D27 waarschijnlijk meer dan 5400 jaar oud is? Hunebed D27 is het grootste hunebed van Nederland.

Hoeveel hunebedden zijn er nog in Nederland?

Naar schatting waren er in Noord-Nederland 80 tot 100 hunebedden, de meeste daarvan in Drenthe. De plaats van 18 gesloopte hunebedden is nog bekend. Van de 54 hunebedden die nu nog in Nederland zichtbaar zijn, staan er 52 in de provincie Drenthe.

Hoe ziet een hunebed er uit?

In Nederland zien we hunebedden als prachtige graven van zwerfstenen, maar in de prehistorie waren de stenen voor het grootste deel bedekt met een dekheuvel. Hieronder zie je een voorbeeld uit het buitenland wat een goed beeld geeft hoe de hunebedden er oorspronkelijk uitzagen.

Waarom weten we niet hoe de hunebedbouwers zichzelf noemden?

Hoe werden hunebedden gebouwd? Hoe de hunebedbouwers de stenen van de grond kregen en zelfs stapelden weten we niet precies. Machines waren er nog niet en de grootste stenen wegen wel 20.000 kilo!

Waar komen de stenen van de hunebedden vandaan?

De hunebedstenen zijn hier gebracht door de ijskap in de een na laatste ijstijd (zo’n 150.000 jaar geleden) vanuit Skandinavie naar het noorden van Nederland, dus ook Drenthe. Alle stenen in Drenthe hebben deze reis gemaakt, van het gebied Zweden, Finland en Denemarken naar hier.