Waarom is het boordevol?

Waarom is het boordevol?

Als het eerste deel alleen een versterkende betekenis heeft. Het tweede deel is dit soort gevallen meestal een bijvoeglijk naamwoord. Het is dus bijvoorbeeld beregoed, boordevol, reuzeleuk en apetrots, maar berenvel, reuzenlaars en apenrots.

Is het beregoed of Berengoed?

Als het linkerdeel van een samenstelling een versterkende betekenis heeft en het geheel is een bijvoeglijk naamwoord, schrijven we -e. Het gaat om deze woorden en andere die op dezelfde wijze worden gevormd: apetrots, apezat. beregoed, beresterk, beretrots.

Hoe schrijf je vol?

Vol is vol. Voorbeelden: `Vol verlangen keek ik uit naar haar komst.

Wat voor woord is vol?

vol – bijvoeglijk naamwoord 1. het bevat zoveel dat er niets bij kan ♢ de beker zit helemaal vol 1. er vol van zijn [over niets anders meer kunnen praten of denken] 2.

Hoe schrijf je boordevol?

boordevol – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: boor-de-vol 1. vol tot aan de rand ♢ het glas was boordevol 2. er helemaal vol van ♢ dit gerecht zit boordevol gezonde vitamines Bijvoegli…

Wat is bomvol?

bomvol bijv. naamw. 1) bijzonder vol Voorbeeld: `De vertegenwoordiger reed met een bomvolle auto naar zijn klanten. ` 2) tweede betekenisomschrijving Voorbeeld: `Zin met het bomvol in de tweede betekenis erin.

Is het apentrots of apetrots?

Apenrots schrijf je volgens de pannenkoekregel met een tussen-n: apenrots. Dat doe je omdat het woord aap alleen een meervoud heeft dat eindigt op een n: apen. Daarom schrijf je ook apenkooi, apennootje, apenpak en apenstaartje. Apetrots betekent ‘zo trots als een aap, erg trots’.

Is het dommeriken of dommerikken?

Het meervoud van ‘blik’ is blikken, maar het meervoud van ‘dommerik’ is dommeriken (met één k). Het is een bijzondere spellingsregel: het woord dommerik heeft geen klemtoon op de laatste lettergreep.

Is het reuzeleuk of reuzeleuk?

De correcte spelling is reuzeleuk, zonder tussen-n. In samengestelde bijvoeglijke naamwoorden als reuzeleuk, reuzeblij en reuzegoed is reuze niet meer als een zelfstandig naamwoord te beschouwen, maar als een element met een louter versterkende betekenis (‘heel erg’), dat hier de waarde van een bijwoord heeft.

Is het Houd vol of hou vol?

In gesproken taal is hou de gewoonste vorm, evenals in minder formele geschreven taal. In formelere geschreven taal komt de vorm houd meer voor.