Waarom vieren we kerst Het Klokhuis?

Waarom vieren we kerst Het Klokhuis?

Waarom vieren wij kerst? Nienke gaat op zoek naar de geschiedenis van Kerstmis. Het begon natuurlijk met het verhaal over de geboorte van Jezus; het kerstverhaal. Toch zijn er bij het kerstfeest dat wij nu vieren een aantal gewoontes ingesleten die al veel ouder zijn.

Hoe vier je kerst?

25 december wordt eerste kerstdag genoemd en 26 december tweede kerstdag. Tijdens deze 2 dagen komen families bij elkaar om samen uitgebreid te eten, elkaar kerstcadeautjes te geven en spelletjes te spelen. Kerst staat dan ook voor gezelligheid en warmte, met versierde huizen, lichtjes en een groot feestmaal.

Wat is de oorsprong van Kerstmis?

Het kerstfeest is ontstaan in de vierde eeuw na Christus, en wel tegelijk in Rome en Jerusalem. Daarom werd het feest op twee verschillende data gevierd: te Rome op 25 december, in Jerusalem op 6 januari. Vanuit beide steden verspreidde het feest zich naar de rest van het rijk.

Wat wordt er met kerst gevierd?

Kerstmis is een christelijke feestdag waarop men de geboorte van Jezus Christus viert. Hoewel over de exacte geboortedatum van Jezus onduidelijkheid bestaat, vieren christenen zijn geboorte al eeuwenlang op 25 december. Van 813 tot 1773 zijn er meerdere kerstdagen.

Welke landen vieren geen Kerstmis?

Saoedi-Arabië Dit land staat bekend als streng islamitisch en Kerstmis is er al jaren grotendeels verboden. Noord-Korea. Het zal weinig mensen verbazen dat ook Noord-Korea op deze lijst voorkomt. Maldiven. Bhutan. Mauritanië

Wat is het geboortejaar van Jezus?

Jezus is geboren ca 4 v. Chr., rond de tijd dat Herodes de Grote stierf. Hij bracht zijn kinder- en jeugdjaren door in Nazareth in Galilea. Hij werd gedoopt door Johannes de Doper.

Wat is de boodschap van kerst?

Kerstmis is de viering van de geboorte van Jezus Christus, de verlosser der mensheid. Deze geboorte markeert de menswording van God. Kerstmis is dus het feest van de incarnatie van God de Zoon. Als cultureel verschijnsel is Kerst de gekerstende versie van het Winterzonnewendefeest.

Waarom hebben we in Nederland 2 kerstdagen?

Het is één van onze elf officiële feestdagen en we schrijven het zelfs met hoofdletters: Tweede Kerstdag. Maar waarom eigenlijk? We vieren officieel niets, want zelfs Jezus Christus viert zijn verjaardag geen twee dagen achter elkaar.

Wat vieren we op 25 en 26 december?

Met kerst, dat elk jaar op 25 en 26 december plaatsvindt, vieren christenen de geboorte van Jezus. Het verhaal over de geboorte van Jezus staat ook beschreven in de Bijbel en kan dan ook ter sprake komen op school.

Waarom is rood de kleur van kerst?

Wit, groen en rood symboliseren geloof (wit,) hoop (groen) en liefde (rood.) De drie voornaamste personen in het kerstverhaal, Jezus, Maria en Jozef corresponderen hiermee. Jezus is de verpersoonlijking van de liefde, Maria bracht die ter wereld en symboliseert de hoop, Jozef is de man van het onvoorwaardelijk geloof.