Waarom wordt min en min plus?

Waarom wordt min en min plus?

Omdat vermenigvuldigen herhaald optellen/aftrekken is, is de betekenis van -4×-5 in woorden: ’trek 4 keer het getal -5 eraf’. Maar ja aftrekken van een negatief getal is hetzelfde als optellen: –5=5. Dit laatste is makkelijk in te zien met behulp van een getallenlijn.

Is min min min Plus?

Dus: de vermenigvuldiging van twee negatieve getallen, geeft je een positief getal. Min keer min is plus.

Hoe moet je rekenen met letters?

In formules kunnen naast getallen ook letters voorkomen. De getallen blijven hetzelfde, maar de letters kunnen verschillende waarden aannemen. 8x + 2 voor x = 6 bereken je op dezelfde manier als 8c + 2 voor c = 6.

Is 0 kleiner dan?

Een positief getal is groter dan nul en een negatief getal is kleiner dan nul. Met positieve en negatieve getallen kun je rekenen.

Hoe weet je welke breuk kleiner is?

Maar het belangrijkste om te weten is dat als de noemer groter is, je de hele in meer stukjes verdeeld dus elk stukje is dan kleiner. Als je de noemer groter maakt wordt de breuk kleiner. Als je de teller groter maakt dan is de breuk ook groter. Als je de teller groter maakt dan is de breuk ook groter.

Hoe schrijf je 15 euro?

Het woord euro en het euroteken (€) zijn in alle contexten bruikbaar. Als u euro voluit schrijft, zet u het woord achter het bedrag: 200 euro. Het euroteken wordt in het Nederlandse taalgebied voor het bedrag gezet, gevolgd door een spatie: Die cd kost € 15,50.

Wat is kleiner of?

> en < zijn vergelijkingstekens. > betekent groter dan en noemen we het groter dan teken. < betekent kleinder dan en noemen we het kleiner dan teken.

Is groter of kleiner dan?

Het groter-dan-teken is >. Dus 9>7 lezen we als ‘9 is groter dan 7’. Het kleiner-dan-teken is <. De andere twee ongelijkheidstekens zijn ≥ (groter dan of gelijk aan) and ≤ (kleiner dan of gelijk aan).

Hoe noem je plus en min?

Plusminus komt van het Latijn en betekent in het Nederlands dagelijks spraakgebruik min of meer of ongeveer. Het plusminusteken is ±. In de wetenschap, met name in de wiskunde en bij metingen, wordt het teken ook gebruikt en wordt dan uitgesproken als plus of min.

Hoe noem je _?

De underscore (_) (Engels voor ‘onderstrepen’), ook wel onderstrepingsteken, laag streepje of onderstreepje, is een typografisch teken met de ASCII-waarde 95.