Was de VOC een bedrijf?

Was de VOC een bedrijf?

De VOC werd in 1602 opgericht als de Generale Vereenichde geoctrooieerde Compagnie. Ze was destijds het grootste handelsbedrijf ter wereld en was de eerste naamloze vennootschap met vrij verhandelbare aandelen. De VOC wordt vaak genoemd als het eerste bedrijf dat in meerdere landen vestigingen had.

Waar staat de VOC voor?

In 1602 werd in de Republiek de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht. Twee eeuwen lang zou deze compagnie het monopolie hebben op de overzeese handel tussen de Republiek en Azië en binnen Azië. De succesvolle handel droeg bij aan de Gouden Eeuw.

Was de VOC van Nederland?

Op 20 maart 1602 verkrijgt de VOC het Nederlandse monopolie op alle handel in de Aziatische wateren vanaf Kaap de Goede Hoop. In naam van de Republiek mag de compagnie verdragen sluiten, oorlogen voeren en veroverde gebieden besturen.

Hoeveel heeft de VOC verdient?

De VOC was in 1637 op de beurs 78 miljoen gulden waard. Als je dat omrekent naar nu, dan zou dat 7,9 biljoen dollar zijn, zo’n 6,7 biljoen euro. Daarbij is gerekend met een inflatie van iets meer dan 3 procent per jaar. De VOC was verreweg het grootste beursgenoteerde bedrijf dat ooit heeft bestaan.

Waarom stopte de WIC?

Toen de WIC in 1674 door grote financiële problemen haar schulden niet meer kon aflossen, werd het bedrijf ontbonden.

Wie starte de VOC?

De VOC werd op 20 maart in 1602 opgericht: Verenigde Oost-Indische Compagnie. De VOC is opgericht door raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt en stadhouder Prins Maurits.

Hoe kwam de VOC aan bemanning?

Je vraagt je natuurlijk af, hoe kwam het VOC dan aan zijn bemanning? Ze voerden gewoon veel mannen in cafés dronken, zodat ze zonder enige twijfel of moeite het contract ondertekenen. Zo moesten ze wel mee. De meeste bemanning was Nederlands, sommige hadden ze meegenomen op de heen weg als ze ergens stopten.

Hoe snel ging een VOC schip?

De schepen van de VOC Voor de VOC-reizen van en naar Indië werden ‘spiegelretourschepen’ gebruikt: driemast-zeilschepen van zo’n 40 meter lang en 10 meter breed. Een enkele reis duurde 8 maanden, een ‘retour’ soms wel 2 jaar.

Hoe duur is een VOC schip?

De gemiddelde bouwtijd van een spiegelretourschip op de werven van de VOC was 5 tot 8 maanden, de bouwkosten bedroegen zo’n f 90.000 – f 110.000. Hun laadvermogen was over twee eeuwen gemiddeld 800 ton. Een schip ging ongeveer 15 jaar mee.

Hoe vaarde de VOC?

VOC-schepen varen meestal eerst in Zuidwestelijke richting langs de Kaapverdische Eilanden naar het Zuiden, richting de Evenaar. Het is een route vol gevaren. Zo is er een grote kans om ziek te worden. Vooral scheurbuik komt veel voor, een ziekte veroorzaakt door een gebrek aan vers voedsel en vitamine C.