Wat betekenen de uitdrukkingen?

Wat betekenen de uitdrukkingen?

Een uitdrukking is een vaste combinatie van woorden en heeft meestal een indirecte betekenis. Iemand kan ook een bepaalde uitdrukking op zijn gezicht hebben. Er bestaan verschillende soorten uitdrukkingen in onze taal. Een gezegde is een vaste uitdrukking waarmee naar een specifieke situatie wordt verwezen.

Wat zijn de kenmerken van een uitdrukking?

Spreekwoorden zijn vaste, hele zinnen. Gezegden zijn korte, vaste woordgroepen zonder werkwoord. Zegswijzen zijn korte, vaste woordgroepen met een werkwoord. Uitdrukkingen zijn alle gezegden en zegswijzen bij elkaar.

Wat betekent tot uitdrukking gebracht?

aan de dag leggen, aangeven, bekendmaken, betonen, betuigen, bewijzen, manifesteren, onder woorden brengen, openbaren, opperen, reveleren, ruchtbaar maken, slaken, spreken, spuien, tot uitdrukking brengen, uitbrengen, uitdrukken, uitslaan, uitspreken, uitstorten, uitstoten, vertolken, verwoorden, zeggen, ventileren, …

Waar komt de uitdrukking 2.0 vandaan?

Tegen die achtergrond ontstond in 2005 de uitdrukking Web 2.0 voor de tweede generatie internet. 2.0 ontwikkelde zich tot een metafoor die achter van alles en nog wat kan worden gezet ter aanduiding dat iets of iemand past bij de nieuwe (levens)stijl.

Waar komt de uitdrukking vandaan?

Veel bekende Europese spreekwoorden werden, voor zover we weten, voor het eerst gebruikt door de Romeinen, maar het Latijn was het medium van talloze Griekse zinnen die daarvoor al bestonden. Mogelijk zijn ze bedacht door onbekende filosofen of zijn het delen van historische verslagen, oude orakels, mythes en fabels.

Wat is een vaste uitdrukking?

Naast gewone woorden gebruiken we ook uitdrukkingen, zoals een ‘kat in de zak kopen’ of ‘de kat uit de boom kijken’ . Dat zijn vaste combinaties van woorden die iets anders betekenen dan dat je op basis van de woorden zou verwachten – ze hebben een figuurlijke betekenis.

Waar komt de uitdrukking blij ei vandaan?

iiemand die op een stompzinnige manier vrolijk is, die de hele tijd rondloopt met een brede glimlach om de mond. Eieren staan in de zgn. ‘schijf van vijf’ omdat ze veel voedingsstoffen (vitamines) bevatten. Hij was een ‘blij ei’, zeiden mijn vriendinnen.

Waarom mosterd bij 50 jaar?

Mosterd voor Abraham Eigenlijk heeft dit niets met de 50-jarige leeftijd te maken, het zou betekenen dat hij weet hoe de zaken in elkaar steken. De verklaring over de herkomst van het woord mosterd in de uitdrukking geeft aan dat in het verleden mosterd of mutsaard nooit in verband is gebracht met Sarah.

Wat is lui zweet?

De Griekse schrijver Xenophon vertelt dat de Perzische jeugd niet transpirerend gezien wilde worden, dit lichaamsvocht zou bij voortdurende lichaamsinspanning, zware arbeid en een ingetogen leven (zo dacht men) immers zijn verdampt of ingedroogd. Uit deze redenering komt de uitdrukking “het luie zweet” voort.

Hoe noem je dingen die bij elkaar horen?

gelijktijdig, simultaan, synchroon.