Wat betekent de uitdrukking aapjes kijken?

Wat betekent de uitdrukking aapjes kijken?

Aapjes kijken – schertsende aanduiding voor het nauwgezet bestuderen van iemands doen en laten, zoals men het gedrag van apen achter tralies kan volgen in de dierentuin.

Waar komt de uitdrukking aapjes kijken vandaan?

Antwoord: Het betekent heel verbaasd kijken en het schijnt uit de maritieme- of zelfs marine-wereld te komen, hoewel ze dan ook vaak zeggen dat je kijkt als een aap in een roestig kompas. Ook wordt een aap meestal geassocieerd met lelijke of brutale dingen, aldus het Groot uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale.

Wat betekent aapjes?

naamw. (m.) Uitspraak: [ap] Verbuigingen: apen (meerv.) lenig dier dat een beetje op een mens lijkt Voorbeeld: `aapjes kijken in de dierentuin`een aap van een jongen (deugniet)(iemand) voor aap zetten ((iemand) belacheli…

Wie in vrede leven wil moet horen zien en zwijgen stil?

Zo is er in de 17de eeuw een spreuk teruggevonden die zegt: “Wie in vrede leven wil, moet horen, zien en zwijgen stil.” Deze spreuk vindt zijn oorsprong in de Vrijmetselarij.

Wat is de volgorde van horen zien en zwijgen?

Wie hoort, ziet en zwijgt, die gouden raad volgt, nooit over andermans daden oordeelt, vervolgt Tura, ‘doet nooit iemand kwaad’, zal ‘steeds zijn vrienden bewaren – dat moet je ‘eeuwig lang onthouden’.

Wie een aap leert klimmen?

betekenis & definitie. iets nieuws proberen aan te leren aan een ervaren iemand; iemand iets willen aanleren dat hij al uitstekend kan.

Waarom komt de aap uit de mouw?

Als ineens duidelijk wordt hoe iets zit, of als eindelijk iemands ware bedoeling of karakter blijkt, is het heel gewoon om uit te roepen ‘Nu komt de aap uit de mouw! ‘ Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) gaat deze zegswijze letterlijk terug op een aap die in een mouw zat.

Wat betekent de uitdrukking al draagt een aap een gouden ring?

Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een leelijk ding. d.w.z. ‘fraaie kleederen en sieraden kunnen een leelijk mensch niet bevallig maken, of: pracht en praal verheffen niemand tot den beschaafden stand’; Ndl.

Waar kan ik een aap kopen?

Een aap kopen als huisdier is in Nederland gelukkig bij wet verboden. Mensen die toch een aap als huisdier nemen, lopen het risico dat het dier in beslag wordt genomen. Deze dieren worden dan bij opvangcentra zoals AAP opgevangen. Apen zijn wilde dieren zijn die niet in een huiskamer horen.

Wat eet een aap?

De meeste apen eten voornamelijk planten. Dat kunnen vruchten zijn, maar ook stengels, bladeren, bloesems, noten en kruiden. Als ze een vogelnestje vinden, dan eten ze ook graag de eieren op. Insecten zijn ook een echte lekkernij voor apen.