Wat betekent educatieve?

Wat betekent educatieve?

Educatie is een term, waaronder zowel onderwijs, opvoeding en vorming vallen. Educatie komt van het Latijnse woord ‘educere’, dat opvoeden betekent. Educatie leert mensen hoe ze moeten functioneren binnen een samenleving.

Wat is een educatieve functie?

Uitspraak: [edykaˈtif] bedoeld om van te leren Voorbeeld: `educatieve televisieprogramma`s`een educatieve uitgeverij (een uitgeverij die onderwijsmateriaal uitgeeft) &cop…

Wat is een educatief centrum?

Een kindcentrum/educatief centrum is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. De medewerkers van de school en de kinderopvang vallen allen onder de directie van de school en werken in eenzelfde omgeving aan dezelfde doelen en in hetzelfde pedagogische klimaat.

Wat is een ander woord voor educatieve?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: educatief (bn) : lerend, onderwijzend, opvoedend, opvoedkundig, vormend.

Wat valt onder educatief?

educatief – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: e-du-ca-tief 1. wat opvoedkundige waarde heeft ♢ dit spel is erg educatief Bijvoeglijk naamwoord: e-du-ca-tief … is educatiever dan …

Wat is verschil tussen educatie en onderwijs?

Het houdt zowel opvoeding als onderwijs en ook vorming in. Wij gebruiken ‘educatie’ wel voor heel jonge kinderen (voor- en voorschoolse educatie), waarbij lesgeven een minder belangrijke rol speelt en het vooral om spelenderwijs leren gaat. De school is er echter niet alleen om les te geven.

Wat zijn educatieve voorzieningen?

Het bieden van begeleiding aan de zieke leerling om, ondanks zijn/haar ziekte, onderwijs te blijven volgen en daarnaast het bieden van ondersteuning aan ouders, broertjes en zusjes en aan school.

Wat is een educatief medewerker?

Een Educatief Medewerker ontwikkelt educatieve programma’s om jongeren met gedragsproblemen of psychiatrische stoornissen, allochtonen, werklozen of andere mensen te begeleiden naar een reguliere opleiding. Door allerlei omstandigheden zijn deze groepen mensen niet in staat om (meteen) regulier onderwijs te volgen.

Wat zijn educatieve doeleinden?

Uitspraak: [edykaˈtif] bedoeld om van te leren Voorbeeld: `educatieve televisieprogramma`s`een educatieve uitgeverij (een uitgeverij die onderwijsmateriaal uitgeeft) &cop…

Wat is het tegenovergestelde van educatief?

Verslavend (Want als je verslavingen beoefent, vergeet je dingen die je al had geleerd.)