Wat betekent gewapend verzet?

Wat betekent gewapend verzet?

Een wraakactie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaan verzetsmensen soms over tot het liquideren (doodschieten) van verraders of belangrijke nazi’s. Op dit soort geweld volgen harde wraakacties waarbij onschuldige mensen, die niets met de verzetsactie te maken hebben, worden vermoord.

Welke twee vormen van verzet zijn er?

In 1940-1945 hebben sommige mensen op de een of andere manier weerstand geboden aan de Duitse bezetter. Er zijn verschillende vormen van verzet: passief tegenover actief; openlijk tegenover ondergronds; gewelddadig tegenover niet-gewelddadig.

Wat deden de Duitsers tegen het verzet?

Ze saboteren verbindingen en telefoonlijnen, blazen gebouwen en spoorwegen op, maken gebieden onbruikbaar door ze onder water te laten lopen en spioneren. Soms is…

Hoe zinvol was het verzet?

Morele betekenis van het verzet Wie daaraan met gevaar voor eigen leven gehoor gaf, stelde een daad van universele betekenis. In dat licht leek het praktische resultaat van ondergeschikt belang. Daarnaast wordt geredeneerd dat verzetsdaden een heilzaam psychologisch effect hadden op de Nederlandse bevolking.

Hoeveel procent zat in het verzet?

In de laatste acht maanden van de oorlog groeide het aantal verzetsstrijders tot 45.000 – ongeveer een half procent van de Nederlandse bevolking. Het ging hier om personen die lid waren van meer of minder georganiseerde verzetsgroepen.

Hoe kwam het verzet aan wapens?

We moesten in het pikkedonker door sloten en greppels heen om door de wind afgedreven parachutes op te sporen. Dan moesten de zware containers naar een verzamelplaats worden gesleept en de wapens op een kar geladen, met een lading stro, mest of hooi eroverheen.

Wie is de leider van het verzet?

Gerrit Jan van der Veen (Amsterdam, 26 november 1902 – Overveen, 10 juni 1944) was een Nederlandse beeldhouwer en een leider van het Nederlands verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Wat te doen tijdens oorlog?

Probeer gebieden te vinden die niet in de buurt van de belangrijkste gevechten liggen. Misschien zijn er veilige zones voor burgers ingesteld. Plaatsen in het platteland kunnen veiliger zijn omdat vechten vaak gericht is op steden en dichtbevolkte gebieden.

Wat is het verschil tussen actief en passief verzet?

Er bestonden drie vormen van verzet. De eerste vorm was passief verzet, waarbij de maatregelen die de Duitsers oplegden niet werden nageleefd. De tweede vorm was actief, niet gewelddadig verzet, zoals het helpen van onderduikers, spionage en de illegale pers.

Hoeveel NSB ers waren er in Nederland?

Weerstand van links en de kerken. Na een moeizame start – de partij telde in mei 1932 nog slechts iets meer dan 100 leden – was het ledental van de NSB begin 1935 opgelopen tot rond de 33.000. Voor de oorlog zou het ledenaantal blijven steken op 55.000 in 1936, wat echter begin 1940 al was teruggelopen tot 30.000.