Wat betekent Gynzy kids?

Wat betekent Gynzy kids?

Met Gynzy Kids zet je jouw leerlingen individueel aan de slag met Gynzy. Zo kunnen ze tafels trainen, topografie oefenen of verder oefenen met Gynzy tools! En jij hebt inzicht in de resultaten. In Gynzy Kids heb jij als leerkracht de regie.

Hoe zet ik een taak klaar in Gynzy?

Klik op een Kids Tool. Klik op de knop ‘Huiswerk opgeven’ Kies je huiswerk instellingen en klik op de knop ‘Instellen’

Wat valt onder passend onderwijs?

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken scholen in een regio of stad samen in een samenwerkingsverband. De ondersteuning die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school.

Wat is een adaptief vermogen?

Adaptief vermogen is ”het vermogen van een individu om zich aan te passen aan dynamische werksituaties” (Hesketh & Neal, 1999). Concreet betekent dit dat medewerkers effectief mee kunnen bewegen met veranderingen.

Waar gaan hoogbegaafde kinderen naar school?

Er bestaan geen erkende speciale scholen voor hoogbegaafden. Er zijn wel een aantal scholen met projecten voor hoogbegaafde leerlingen of kangoeroeklassen (k-klassen), extra klassen waar hoogbegaafde leerlingen 2 tot 4 uur per week samen aan specifieke projecten werken, of extra uitdagende leerstof aangeboden krijgen.

Is passend onderwijs mislukt?

Passend onderwijs werd in 2014 ingevoerd en moest ervoor zorgen dat leerlingen met een beperking en gedragsproblemen beter begeleid zouden worden en vaker op een reguliere school kunnen blijven. Maar uit de recent verschenen Evaluatie Passend Onderwijs blijkt dat het niet alle verwachtingen zijn uitgekomen.

Hoe kom je als kind in het speciaal onderwijs?

Voordat de school uw kind toelaat, moet de school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Dit is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs. Deskundigen adviseren het samenwerkingsverband of uw kind (voortgezet) speciaal onderwijs nodig heeft.

Wat is Maladaptief gedrag?

Adaptief/maladaptief Adaptief is gedrag dat goed is aangepast aan bepaalde omstandigheden. Maladaptief is gedrag dat slecht is aangepast aan bepaalde omstandigheden. In de westerse maatschappij zijn veel te weinig bewegen en veel te veel eten bekende voorbeelden van maladaptief gedrag die ziekmakend kunnen zijn.

Wat is adaptief gedrag?

Over adaptief gedrag Adaptief gedrag gaat over de vaardigheden die nodig zijn om te voldoen aan de verwachtingen van de samenleving. Adaptieve vaardigheden zijn van belang in de communicatie en dagelijkse sociale omgang en bij alledaagse taken, zoals het dekken van een tafel, tandenpoetsen enzovoorts.

Wat meet de Adapt?

De ADAPT meet vaardigheden die belangrijk zijn voor het (onafhankelijk) functioneren in onze maatschappij, zoals vaardigheden op het gebied van persoonlijke hygiëne, sociale contacten of het omgaan met geld en post.