Wat betekent het woord kierewiet?

Wat betekent het woord kierewiet?

kierewiet – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: kie-re-wiet 1. wie erg raar doet, zijn verstand kwijt is ♢ Hugh draagt een rok tegenwoordig, hij is helemaal kierewiet 2.

Waar komt kierewiet vandaan?

gek, buiten zichzelf. Varianten zijn kiedewieten kielewiet. Herkomst onzeker. Volgens Endt en Frerichs is een verband met de kieviet of een andere weidevogel onwaar- schijnlijk.

Wat is een tierelier?

Als een tierelier gebruik je om aan te geven dat iets heel soepel en goed verloopt. Je kunt deze uitdrukking met allerlei werkwoorden combineren: lopen, werken, gaan, draaien, verkopen, enz. Waar als een tierelier vandaan komt, is helaas niet duidelijk.

Wat betekent tureluurs?

Betekenis van tureluurs en tierelier Aucassin en Nicolette – Negentiende-eeuwse verbeelding door Marianne Stokes (Publiek Domein – wiki) Wie tureluurs is, is helemaal dol, wild of doorgedraaid. Hij of zij is buiten zichzelf, horendol, kierewiet, van lotje getikt en een beetje gek.

Wat is het geluid van een tureluur?

Geluid. Kenmerkende roep is een mooi, fluitend “tluu…”, vaak twee-, driemaal herhaald. Balts bestaat uit variatie op roep, in serie voorgedragen. Alarmroep is veel scheller “tuuk!”

Waar komt het woord schompes vandaan?

het is afgeleid van het Latijnse scorbutus (‘scheurbuik’); het is afgeleid van het werkwoord schomperen, een nevenvorm van schamperen (‘schamper lachen’, ‘spotten’); het is afgeleid van het werkwoord schompen, een oude nevenvorm van schimpen.

Waar komt jofel vandaan?

jofel [ barg. : fijn] {1922 in de betekenis ‘goed’} < jiddisch jofe [mooi, aangenaam, nuttig] < hebreeuws jāphe [idem] ( vgl. joven). joven [ barg. : goed, fijn] {1901-1925} nevenvorm van jofel.

Hoe heet een vogel die zijn eigen naam roept?

Bijzonder geschikt hiervoor zijn vogels die hun eigen naam roepen: koekoek, tjiftjaf, koolmees, roerdomp, kievit, oehoe en grutto.

Wat is het leplazerus?

(1967) (inf.) erg hard, zich een ongeluk schrikken, werken enz.

Wat is een Beissie?

Beissie, ook een Bargoens woord, is de naam van de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet en betekent dus twee stuivers: ‘wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje.