Wat betekent het woord vlijen?

Wat betekent het woord vlijen?

Vlijen is het zachtjes en prettig neerleggen van iets. Het is een Oudnederlands woord dat niet erg vaak meer wordt gebruikt.

Wat een gevlei?

Toelichting. De uitdrukking in het gevlij komen (bij iemand) betekent ‘doen wat iemand graag heeft of zeggen wat iemand graag hoort om zijn gunst te verwerven’. Gevlij is afgeleid van het werkwoord (zich) vlijen, dat ‘(zich) zacht neerleggen betekent’.

Is het gevleid of gevlijd?

Ik voel me bijzonder gevleid door uw complimenten. Zij vlijde zich zonder schroom tegen hem aan. De uitdrukking in het gevlij komen wordt vaak met een ei geschreven.

Wat betekent Ik voel me gevleid?

complimenten maken die niet per se gemeend zijn ` Ik voel me gevleid. overdreven vriendelijk of lief doen vb: ze vleide hem om haar zin te krijgen vleiende woorden [die je een prettig gevoel geven] je gevleid voelen [het als een compliment …

Wat is een angsthaas?

iemand die in angst leeft. iemand die zich bij wat hij doet laat leiden door angst en die bijgevolg vaak overdreven voorzichtig is.

Wat is neervlijen?

De correcte spelling is neervlijen. De werkwoorden vlijen en neervlijen betekenen ‘zacht neerleggen’ en worden vaak wederkerend gebruikt (zich vlijen, zich neervlijen). De poes vlijde zich aan mijn voeten. Hij heeft zich op de zachte sprei neergevlijd.

Wat betekent niet vleien?

‘Vleien’ betekent: naar de mond praten, slijmen. Ik weet niet of ik me nu gevleid moet voelen. Overdrijf niet met gevlei en complimenten.

Wat een vleierij?

vleien – Werkwoord 1. (ov) (onoprechte) complimenten geven, meestal om bij iemand in de gunst te komen ♢ Hij werd door velen gevleid, maar het scheen hen koud te laten.

Hoe schrijf je vleien?

De werkwoorden vleien en vlijen hebben niet dezelfde betekenis. Vleien betekent ‘de ijdelheid strelen’ en ‘naar de mond praten’. Zij wil mij altijd vleien met mooie complimentjes. Ik was erg gevleid door die complimentjes.

Is het Gebrekken of gebreken?

Het meervoud van gebrek is ‘gebreken’.