Wat betekent in der loop van tijd?

Wat betekent in der loop van tijd?

Na verloop van tijd betekent ‘nadat er enige tijd verstreken was/is, na enkele of vele weken/maanden/jaren’. Het voorzetsel na betekent hier ‘in de tijd volgend op’. Verloop van tijd betekent ‘het voorbijgaan van een bepaalde tijdsperiode’.

Wat betekent in de loop?

voortgang. ♢ In de loop van de avond. ♢ In de loop van het gesprek.

Wat betekent in de loop van de week?

Van de week betekent ‘in de loop van de week’ en kan zowel naar het verleden verwijzen (‘eerder deze week’) als naar de toekomst (‘later deze week’). Ik heb Willy van de week nog gesproken. Ik zal het Willy van de week nog vragen.

Is een loop?

Een loop is een kort geluidsfragment dat meerdere malen herhaald wordt. Bij het langdurig herhalen van het geluidsfragment wordt de loop een ritme. Na verloop van tijd kunnen er verschuivingen ontstaa [..]

Wat is een mettertijd?

mettertijd bijwoord na verloop van (een zekere) tijd Voorbeeld: `Hij was een goede leerling, maar mettertijd nam het leven een andere wending voor hem.

Wat is de ene dag op de andere?

onverwacht en binnen zeer kort tijdsbestek. meteen de volgende dag; onverwacht en binnen zeer kort tijdsbestek.

Wat is in de loop van de dag?

in den loop van den dag, op eenig uur van den dag; de loop des tijds; de loop des levens; de loop der jaren; de loop der zaken; de loop der natuur; — dat is ’s werelds loop, zoo gaat het in de wereld; — het terugspringen van een losbrandend kanon; — buikloop, sterke stoelgang, diarrhee; (inz.)

Wat is in de loop van de ochtend?

In Nederland verstaat men er de periode vanaf zes uur ’s morgens (volgens sommige bronnen al omstreeks 5.30 uur) tot twaalf uur onder, in Vlaanderen duurt de ochtend slechts tot 9.00 à 9.30 uur. De tijd tussen de ochtend en de middag wordt in Vlaanderen voormiddag genoemd.

Wat is in de loop van de middag?

Antwoord. In de standaardtaal in Nederland wordt met voormiddag en namiddag (met de klemtoon alleen op de eerste lettergreep) doorgaans de tijd bedoeld respectievelijk aan het begin van de middag (ongeveer 12-14 uur) en aan het eind van de middag (ongeveer 16-18 uur).

Welke tijd is loop van de middag?

In de standaardtaal in Nederland wordt met voormiddag en namiddag (met de klemtoon alleen op de eerste lettergreep) doorgaans de tijd bedoeld respectievelijk aan het begin van de middag (ongeveer 12-14 uur) en aan het eind van de middag (ongeveer 16-18 uur).