Wat betekent referentieniveau 1S?

Wat betekent referentieniveau 1S?

niveau 1S: in principe het uitgangspunt voor het aanbod in het basisonderwijs voor alle leerlingen, tenzij beredeneerd is vastgesteld dat 1F een passender niveau is. Uitstroomniveau voor leerlingen met vmbo-tl, havo en vwo.

Wat is 1F 2F 1S?

Voor taal staat 1S gelijk aan de tweede stap in het basisniveau: 2F. Bij taal op niveau 1F moet je denken aan teksten met een eenvoudige structuur en met vaak gebruikte woorden. Bij 2F zijn de teksten iets ingewikkelder. Bij rekenen wordt op niveau 1F met eenvoudige getallen gerekend.

Wat is 1S en 1F niveau?

In haar verantwoordingsdocument geeft de CED-groep aan dat zij als eerste uitgangspunt hebben gesteld dat niveau 1F zou leiden tot uitstroomniveau vmbo-gl/tl. Niveau 1S leidt naar uitstroomniveau havo/vwo.

Wat is 1F en 2F niveau?

basisonderwijs: niveau 1F; vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2F; havo en mbo-4: niveau 3F; vwo: rekenen niveau 3F en taal niveau 4F.

Is 2F gelijk aan B1?

Niveau 2F geldt als eindniveau voor de opleidingen op niveau mbo-2 en -3. Het niveau B1 van ERK/CEFR is sterk vergelijkbaar met niveau 2F.

Wat is B2 niveau?

Als je niveau B2 hebt bereikt, ervaar je vrijwel geen problemen met het communiceren in de nieuwe taal; jij begrijpt anderen en anderen begrijpen jou. Het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld wat betreft lezen en begrijpen op een hoger niveau komt dan wat betreft spreken en schrijven.

Is A2 gelijk aan 1F?

Verschillen in taalniveaus Het verschil komt doordat de tekst bedoeld is voor een Nederlandstalige of anderstalige. Het niveau 1F is niet hetzelfde als het niveau A2. En zo is het niveau 2F ook niet hetzelfde als het niveau B1.

Wat is 4F niveau?

Nederlands referentiekader van taalniveaus Niveau 1F: “basisgebruiker”, basisonderwijs. Niveau 2F: “onafhankelijke gebruiker”, VMBO, MBO-1, MBO-2 en MBO-3. Niveau 3F: “onafhankelijke gebruiker”, HAVO en MBO-4. Niveau 4F: “vaardige gebruiker”, VWO.

Wat is C2 niveau?

Taalniveau C2 Beheersing – kan zonder moeite alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest en kan zichzelf spontaan, zeer vloeiend, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties.

Welke groep is 1F?

Tot groep 6 zal het merendeel van de leerlingen bij LVS-toetsen de uitslag ‘op weg naar 1F’ krijgen.