Wat betekent van de hoed en de rand weten?

Wat betekent van de hoed en de rand weten?

(1932) (cliché) heel wat ervaring hebben; goed op de hoogte zijn van alles; ergens goed over ingelicht zijn.

Wat betekent er zonder kleerscheuren afkomen?

D.w.z. zonder nadeel of schade er afkomen; eene in de 18de eeuw vrij gewone zegswijze, zooals blijkt uit Tuinman I, 133: ‘Hy zal daar zyn kleêren aan scheuren, dat wil zeggen: hy zal daar aan schade lyden’; W Leevend II, 359; [i]C. Wildsch.

Wat is een appeltje voor de dorst?

Spreekwoorden: (1914) Een appeltje voor den dorst. Hieronder verstaat men iets dat men op zijde legt en bewaart, om het in tijd van nood te gebruiken.

Wat betekent de uitdrukking met hangende pootjes?

d.w.z. deemoedig, ootmoedig, nederig, vooral in de uitdr. met hangende pootjes bij iemand komen, – terugkomen; vooral van iemand die gedwongen is zijn tegenstand op te geven; eig. gezegd van een hond, die met hangende pootjes opzit om iets te vragen, te bedelen.

Wat is iets aan je laars lappen?

iets bewust negeren. iets bewust niet navolgen, meestal iets wat voorgeschreven of gebruikelijk is; iets bewust negeren. Voorbeelden: In 98% van die gevallen gaat het om daadwerkelijke verkeerszondaars, die de regels aan hun laars lappen.

Wat is kleerscheuren?

Kleerscheuren definities d.w.z. zonder nadeel of schade er afkomen; eene in de 18de<-sup> eeuw vrij gewone zegswijze, zooals blijkt uit Tuinman I, 133: ‘Hy zal daar zyn kleêren aan scheuren, dat wil zeggen: hy zal daar aan schade lyden’; W.

Wat niet weet wat niet deert?

‘ ’t Geen men niet weet, deert het hete niet, van iets geheel onbekends kan men geen smertelijke aandoening hebben’ (Tuinman I, 331). Vgl. De Brune, 386:Dat men niet en weet, of ziet, Dat en kan ons deeren niet.

Wat betekent voor niets gaat de zon op?

Dit gezegde bedoelt dat alles geld of moeite kost, behalve als het van de zon komt. De zon krijgen we elke dag voor niets, maar voor onze (nieuwe) omzet zullen we moeite moeten doen.

Wat betekent de uitdrukking op zijn pootjes terecht komen?

Op zijn pooten (of pootjes) terecht komen, d.w.z. goed terecht komen; goed afloopen; eig. gezegd van de kat, die bij een val of een sprong altijd op haar pooten terecht komt.

Wat betekent de uitdrukking over de streep trekken?

iemand bedriegen, in de luren leggen.