Wat betekent Zoals het klokje thuis tikt tikt het nergens anders?

Wat betekent Zoals het klokje thuis tikt tikt het nergens anders?

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens is een spreekwoord dat betekent dat het niet uitmaakt waar iemand is geweest, omdat thuis toch altijd de beste plek is.

Wat is de betekenis van Oost west thuis best?

‘Men moge de geheele wereld doorkruist en het steeds goed gehad hebben, men zal zich nergens beter bevinden dan thuis’.

Wat betekent kant noch wal raken?

d.w.z. ongerijmd zijn, hoegenaamd geen grond hebben, op niets gelijken, sluiten als een tang op een varken, niet bijkomen, zooals Winschooten, 100 het verklaart. Kant heeft hier de bet.

Wat is de betekenis van water naar de zee dragen?

Water naar de zee dragen: iets naar een plaats brengen, waar er al genoeg van is. iets overbodigs doen.

Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd?

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd is een spreekwoord dat betekent dat men ook de kleine dingen in het leven moet waarderen. De letterlijke betekenis van het spreekwoord is ook eigenlijk wat het betekent: “Wie het kleine niet eert, is het grote niet waard”.

Wat is weten waar de schoen wringt?

Weten waar de schoen wringt wil zeggen: weten waarin de oorzaak van een ongenoegen gelegen is. Deze zegswijze gaat terug op een tekst van de Griekse schrijver Plutarchus (ca. 46-ca.

Wat betekent niet over een nacht ijs gaan?

Het gezegde ‘je moet niet over één nacht ijs gaan’, is net zo goed een gezegde als een oude volkswijsheid. De betekenis laat zich raden: doe geen overhaaste en onvoorzichtige dingen, neem geen risico.

Wie in een glazen huis woont moet niet met stenen gooien?

betekenis & definitie. als men zelf genoeg aanleiding gegeven heeft tot kritiek, moet men geen afkeurend oordeel over anderen uitspreken; immers de kritiek wordt dan teruggekaatst en de eigen reputatie valt aan diggelen.

Wat is de betekenis van de appel valt niet ver van de boom?

De appel valt niet ver van de boom is een Nederlands spreekwoord en betekent dat kinderen, wat betreft het karakter, op de ouders lijken. Het spreekwoord geeft aan dat kinderen qua gedrag en karaktertrekken veel van hun ouders hebben.

Wat betekent alles is in kannen en kruiken?

‘Het is in kannen en kruiken’ betekent: ‘het is in orde’, ‘het is geregeld’, ‘het is voor elkaar’. Letterlijk wilde deze uitdrukking zeggen: alle vloeistof (dus alle olie, wijn, melk, enz.) is in kannen en kruiken geschonken.