Wat doet een schooldokter?

Wat doet een schooldokter?

De schoolarts of schoolverpleegkundige kijkt naar de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, maar test ook het gehoor en de ogen. Wanneer het kind 9 jaar is kan het daarnaast de tweede BMR-prik krijgen (bof, mazelen, rode hond).

Wat controleert de schoolarts?

De schoolarts controleert lengte en gewicht, let op de spraak, houding en motoriek, controleert of je kind goed hoort en ziet en gaat meestal na of je kind mogelijk kleurenblind is.

Hoe word je schoolarts?

Om aan de slag te kunnen als Jeugdarts moet je eerst opgeleid worden tot basisarts. Hierna kan je een introductiecursus voor de opleiding tot Jeugdarts volgen om daarna de opleiding jeugdgezondheidszorg te kunnen doen.

Wat doet een jeugdarts op school?

De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van je school kennen het kind en gezin vaak al langer. Zij hebben gegevens over het lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkelen van het kind en zijn omgeving. Door met school de zorgen te bespreken kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige meedenken en adviezen geven.

Wat verdient een schoolarts?

Salaris schoolarts Het salaris van een schoolarts begint bij € 2.750 per maand. Het beroep schoolarts is een variant van het beroep Arts jeugdgezondheidszorg. Het salaris van Arts jeugdgezondheidszorg ligt gemiddeld op € 3.827 bruto per maand.

Hoe word je jeugdarts?

Om jeugdarts te worden, heb je een registratie als basisarts nodig. De vervolgstap kan een introductiecursus JGZ 0-19 jaar zijn en daaropvolgend de eerste fase van de medische vervolgopleiding maatschappij en gezondheid, profiel jeugdarts 0-19 jaar (met een duur van twee jaar op fulltime basis).

Welke leeftijd naar jeugdarts?

De jeugdarts volgt de lichamelijke en psychosociale groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar.

Waarom komt de GGD op school?

Gezondheidsonderzoeken in het voortgezet onderwijs. In de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs komen wij bij jou in de klas voor een gezondheidsonderzoek. We doen dit onderzoek zodat jij zo gezond mogelijk kunt opgroeien en wij je kunnen ondersteunen waar jij dit nodig hebt en wil.

Wat doet een school verpleegkundige?

De schoolverpleegkundige bewaakt en bevordert de gezondheid van de leerlingen op school in een brede context. Medische handelingen vinden plaats op verzoek van de behandelend arts of de ouders/verzorgers. Daarnaast ondersteunt de schoolverpleegkundige de leerkrachten en onderwijsassistenten met zorgwerkzaamheden.

Hoeveel verdient jeugdarts?

Het salaris van een geregistreerd Jeugdarts bedraagt minimaal € 4.279,-en maximaal € 5.872,- bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur. Ben je Basisarts, dan bedraagt het salaris minimaal € 3.561,- en maximaal € 5.169,- bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur.