Wat een karakter Engels?

Wat een karakter Engels?

NL: Wat een karakter. EN: What a character.

Hoe heet papa in het Engels?

papa → dad, daddy, papa, father.

Is het gezin of familie?

De mensen die een huishouden vormen, zijn een ‘gezin’. Alle aanverwanten bij elkaar zijn de ‘familie’ (ze kunnen over de hele wereld wonen).

Wat is een ander woord voor familie?

familie (zn) : bloedverwanten, geslacht, maagschap, parentage, sibbe, verwanten, verwantschap. familie (zn) : gezin, huis, huisgezin, huishouden, huishouding.

Hoe zeg je ja in het Engels?

ja → yes, aye, yep, yeah.

Hoe noem je een cv in het Engels?

Een Engels cv noem je – net als een Nederlands cv – een ‘Curriculum Vitae’. Solliciteer je bij een Amerikaans bedrijf, dan is de term ‘Resume’ gangbaar. Je persoonlijke gegevens zet je helemaal bovenaan je cv. Vermeld je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Wat is de betekenis van karakter?

Karakter of inborst is de combinatie van vaste innerlijke eigenschappen of karaktertrekken van een persoon. Deze combinatie bepaalt hoe een persoon met bepaalde dingen omgaat. Dit zijn relatief stabiele eigenschappen die moeilijk te veranderen zijn, dikwijls pas na intensieve en volgehouden training of therapie.

Hoe zeg je baby in het Chinees?

baby (zn): 宝贝

Hoe noem je de dochter van je broer in het Engels?

“Nephew” of “Niece” is ook vrij vertaald neef of nicht, echter hebben we het hier over de zoon of dochter van je broer of zus. Jij bent voor hen een oom (uncle) of tante (aunt).

Hoe noem je een gezin zonder kinderen?

huishouden met kinderen. Ook een samenlevingsverband van twee personen zonder kinderen wordt soms gezin genoemd. Voorbeelden: Het kabinet definieert een gezin als een leefeenheid waarin kinderen opgroeien.