Wat eerst optellen aftrekken vermenigvuldigen?

Wat eerst optellen aftrekken vermenigvuldigen?

Stap 1: Haakjes wegwerken van binnen naar buiten. Het is belangrijk dat je eerst de haakjes uitrekent. Stap 2: Vermenigvuldigen en delen van links naar rechts. De volgende stap is vermenigvuldigen en delen. Stap 3: Optellen en aftrekken van links naar rechts. Als laatste stap tel je op en trek je af.

Hoe moet je negatieve getallen uitrekenen?

Zo is bijvoorbeeld 9 + -2 = 9 – 2 = 7. Het optellen van een negatief getal is hetzelfde is als het aftrekken van een positief getal. Voor het aftrekken van negatieve getallen gebruik je de regel: – – = +

Kan je wortels van elkaar aftrekken?

Gelijksoortige wortels hebben hetzelfde getal onder het wortelteken staan. Deze kun je bij elkaar optellen en van elkaar aftrekken, maar je moet wel even weten hoe dat werkt. Dat leggen we uit in deze theorie.

Hoe tel je alles bij elkaar op in Excel?

Selecteer een cel onder of naast de getallen die u wilt optellen, klik op AutoSom op het tabblad Start en druk vervolgens op Enter. Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM) ingevoerd om de getallen op te tellen.

Wat wordt min en plus?

Vermenigvuldig je een negatief getal met een positief, dan krijg je dus een negatief getal. Plus keer min is min.

Hoe werkt de SOM als formule?

Als u wilt, kunt u criteria toepassen op het ene bereik en de overeenkomende waarden in een ander bereik optellen. Met de formule =SOM. ALS(B2:B5; “John”; C2:C5) telt u alleen de waarden in het bereik C2:C5 op wanneer de overeenkomende cellen in het bereik B2:B5 gelijk zijn aan “John”.

Wat zijn voorrangsregels wiskunde?

Haakjes hebben voorrang op alles; Machten (en wortels) hebben voorrang op vermenigvuldigingen (en delingen); Vermenigvuldingen (en delingen) hebben voorrang op optellingen (en aftrekkingen); Optellingen (en aftrekkingen) hebben voorrang op niets.

Is negatief negatief positief?

negatief getal · negatief getal = positieve uitkomst Een positief getal met een negatief getal vermenigvuldigen geeft een negatieve uitkomst.

Is 49 een veelvoud van 7?

De gehele getallen 14 en 49 zijn veelvouden van 7, −35 is een negatief veelvoud van 7.

Wat wordt Plus Plus?

Wanneer we het over erbij en plus hebben, praten we over meer. Wanneer er iets bij komt,wordt het getal of voorwerp altijd groter of krijg je er meer bij.