Wat eindigt op heid?

Wat eindigt op heid?

Nietigheid ∙ nijdigheid ∙ nijverheid ∙ nuffigheid. nukkigheid. nuttigheid ∙ onbescheid ∙ ondiepheid ∙ onenigheid ∙ ongansheid ∙ onkiesheid ∙ onkuisheid ∙ onreinheid ∙ onrijpheid ∙ onvastheid ∙ onvrijheid ∙

Hoe schrijf je heid?

Je schrijft dan heid. Hoor je aan het eind van een woord tijt? Je schrijft dan teit. ig, lijk, heid of teit zijn vaste stukjes.

Waar staat heid voor?

achtervoegsel -heid, oorspr. een zelfstandig woord, ongeveer met de betekenis `soort, geslacht, stand, persoon, aard, wezen’. Het suffix vormt vooral abstracta en is als zodanig door de mystici in de mode gekomen.

Waarom eindigen woorden op heid?

Soms is de vorm van het achtervoegsel -igheid, bijv. flauwigheid, narigheid, slimmigheid, stommigheid, ziekigheid . Dergelijke woorden hebben een enigszins affectieve, (negatief) waarderende betekenis en komen vooral voor in informeel taalgebruik (vergelijk bijv. kwaaiigheid en kwaadheid).

Welke woorden eindigen op IAAL?

aanlegliniaal. afvalmateriaal. basismateriaal. aannemersmateriaal. afzettingsmateriaal. bedrijfsmateriaal. aannemingsmateriaal. allodiaal. beeldmateriaal. aantekeningenmateriaal. alluviaal. aardpotentiaal. ambassadoriaal. abaxiaal. anodemateriaal. abbatiaal. antediluviaal. actiemateriaal. antennemateriaal.

Hoe kan je weten of een woord mannelijk of vrouwelijk is?

Onzijdige woorden zijn goed herkenbaar aan het lidwoord het, maar mannelijke en vrouwelijke woorden hebben allebei het lidwoord de. Daaraan kun je het dus niet zien. Helaas kun je vaak niet ‘weten’ of een woord mannelijk of vrouwelijk is; je moet het opzoeken, bijvoorbeeld op Woordenlijst.org.

Is meervoud altijd de?

Bij een woord dat in het meervoud staat komt altijd “de”.

Hoe weet je als het de of het is?

Als je dat wel weet, weet je ook of het een de-woord of een het-woord is. Voor mannelijke en vrouwelijke woorden komt namelijk altijd de, voor onzijdige woorden altijd het. Soms hebben woorden twee geslachten, bijvoorbeeld én mannelijk én vrouwelijk, of én vrouwelijk én onzijdig.

Welke woorden eindigen op aar?

baar ∙ daar ∙ gaar ∙ haar ∙ jaar ∙ kaar ∙ laar ∙ maar ∙ naar ∙ paar ∙ raar ∙ Saar. vaar ∙ waar ∙

Welke woorden eindigen op EAAL?

achillesideaal. glasareaal. peritoneaal. anti-ideaal. graanareaal. pineaal. areaal. grondareaal. reaal . armoede-ideaal. havenareaal. rechtvaardigheidsideaal. bedrijfsareaal. huwelijksideaal. reinheidsideaal. bildungsideaal. ideaal. ridderideaal. bloemenareaal. interlyceaal. rietareaal. boreaal. intermeningeaal.