Wat gaat er allemaal veranderen in 2022?

Wat gaat er allemaal veranderen in 2022?

Kinderbijslag gaat omhoog. Ouders met 2 of meer kinderen krijgen meer kindgebonden budget. De inkomensafhankelijke combinatiekorting verandert. Hogere vergoeding uurtarief voor kinderopvang en BSO. Tool: ‘ Wat betekent dit voor mij?’

Wat verandert er op 1 juli 2022?

Sinds 1 juli 2022 heb je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo ging de btw op energie omlaag. Ook moeten grote bedrijven hun rekeningen aan kleine ondernemers binnen 30 dagen betalen en is het brutobedrag van het wettelijk minimumloon gestegen.

Wat gebeurt er in de wereld 2022?

In 2022 zetten een aantal trends zich stevig door. Terwijl de wereldbevolking stijgt en Moeder Aarde uitgeput raakt, zoeken jongeren hun toevlucht tot een parallel digitaal universum (het metaversum). Steden hollen uit en de groeiende groep ouderen blijft verarmd en vereenzaamd achter.

Is een eigen huis ook vermogen?

Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Maar het huis waarin u woont en uw auto tellen níét mee als vermogen.

Wat verandert er in 2022 in je portemonnee?

Een aantal van die wijzigingen zijn: de btw op energie gaat tijdelijk omlaag, het minimumloon gaat iets omhoog, verhuurders mogen de huur verhogen en pensionado’s krijgen er iets bij. We zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2022?

Vanaf 1 januari 2022 zal je woning verplicht eerst moeten geschat worden wanneer je een nieuwe hypothecaire lening afsluit. Ook deze maatregel werd ingevoerd om de oververhitting van de woningmarkt tegen te gaan. Deze schatting hoeft niet per se te gebeuren door een schatter die ter plaatse komt.

Wat verandert er 1 mei 2022?

Op 1 mei 2022 werden bepaalde uitkeringen verhoogd: de adoptie-uitkering. de uitkering voor mantelzorg. de uitkering voor pleegouderverlof.

Waar is er op dit moment oorlog?

De oorlog in Jemen breekt uit op het moment dat de internationale gemeenschap de ogen richt op Syrië. Er zijn weinig vluchtelingen uit Jemen en journalisten worden actief geweerd. Het conflict in Jemen is een strijd van de bevolking tegen de machthebbers, vanwege slecht bestuur, vriendjespolitiek en corruptie.

Welke megatrends zijn er?

Voorbeelden van megatrends in de 21e eeuw zijn: verstedelijking, klimaatverandering, technische vooruitgang en vergrijzing. Het zijn allemaal zaken die invloed hebben op de manier waarop wij als maatschappij leven. Deze trends kunnen ook niet worden gestopt.

Wat gebeurde er in maart 2022?

4 maart. Een aanslag op een moskee in de Pakistaanse stad Pesjawar kost het leven aan meer dan 63 mensen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag wordt opgeëist door IS in Khorasan, een lokale tak van terreurbeweging Islamitische Staat. In Peking gaan de Paralympische Winterspelen 2022 van start.